Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Religiózní geografie

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/REGE 2 + 0 + 0 4 Ko LS C celouniverzitní nabídka předmětů

Vyučující

RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., Mgr. Miloslav Šerý
Poznámka: V roce 2009/2010 předmět není vyučován.

Anotace

Cílem přednášek je seznámení s fenoménem relígií v prostoru (diferenciace světa a České republiky). Budou představena východiska a metodické přístupy religiózní geografie – formování geografie relígií jako vědní disciplíny, její hlavní směry a představitelé, pojem relígií a religiózní systém a klasifikace relígií. Dále se bude věnovat základním charakteristikám a pojmům jednotlivých náboženství (vznik, vývoj, systém atd.). Geografické rysy rodových relígií, národních relígií (judaizmus, zoroastrizmus, hinduizmus, sikhizmus, džinizmus, konfuciánství, taoizmus a šintoizmus), univerzálních religiózních systémů (budhizmus, křesťanství a islám) a nové religiozity. Bude též zmíněn vliv životních podmínek a okolního světa na utváření náboženských představ, šíření náboženských systémů v prostoru a zpětný vliv náboženství na utváření životního prostředí.

Požadavky na studenta

Budou doplněny.

Literatura

Základní:

Doporučená:

Informace pro studenty

Přednášky:

Dr. Mintálová:

1.–2. Religiózní geografie (PDF 7 MB)

Dr. Fňukal:

3. Křesťanství – základy, orientální církve, katolicizmus (PDF 3,6 MB)
4. Křesťanství – pravoslaví, katolické církve sui iuris (PDF 2,8 MB)
5. Křesťanství – reformační církve (PDF 2 MB)
6. Islám (PDF 935 kB)

zbylá témata nastudujte primárně z poznáme z přednášek dr. Mintálové, mgr. Šerého a z knihy Matlovič, R. (2001): Geografia relígií, kapitoly 4 a 5.