Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionální geografie Ameriky a Austrálie

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/RGAA 2 + 0 + 0 2 Zk 2n ZS A Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
ZS B Rozšiřující doplňující studium učitelství geografie

Vyučující

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Anotace

Předmět se zabývá následujícími okruhy témat: geografické vymezení regionu, základní fyzickogeografická charakteristika (geologický vývoj, geomorfologické, klimatické, hydrologické, pedogeografické a biogeografické poměry, ochrana přírody a krajiny), základní socioekonomická charakteristika (postavení regionu v rámci světa, historický vývoj a jeho vliv na formování společnosti, všeobecná charakteristika obyvatelstva, zemědělství, průmyslu, dopravy, služeb a cestovního ruchu, integrační seskupení), nejdůležitější politickogeografické, společenské, ekonomické a bezpečnostní problémy regionu, regionální přehled.

Požadavky na studenta

Znalosti v rozsahu přednášek a určené literatury.

Literatura

Základní:

Doporučená:

Informace pro studenty

 

Geografie Latinské Ameriky a Karibiku

Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ.
 
Text je průběžně upravován. Na úpravách se mohou podílet i studenti: za každou odhalenou obsahovou chybu jim bude připočítán k výsledku zkoušky jeden procentní bod, za nalezenou formální chybu (překlepy apod.) podle povahy až 0,5 procentního bodu. Za opravu se nepovažuje pouhá aktualizace číselných údajů, i když i ta je vítána.

Geografie Latinské Ameriky a Karibiku

Malé upozornění: Text není vyčerpávající, zahrnuje pouze část obsahu učiva předmětu KGG/RGAA.

Přednášky z roku 2015/2016:

Amerika (společný úvod):

1. Poloha a členitost (PDF 2 MB)

Anglosaská Amerika:

2. Geologie a geomorfologie (PDF 3 MB)
3. Klima (PDF 4 MB)
4. Hydrologie (PDF 2 MB)
7. Kanada (PDF 3 MB)
8. USA – doplňky k povinné literatuře (PDF 4 MB)
    8.1 bonus: Územní vývoj USA (PDF 7 MB)
    8.2 bonus: Územní vývoj CSA (PDF 1 MB)
    8.3 bonus: Vlajka USA (PDF 297 kB)
    8.4 bonus: Geometrické hranice v USA (PDF 463 kB)

Latinská Amerika:

2. Geologie a geomorfologie (PDF 2 MB)
3. Klima (PDF 4 MB)
4. Hydrologie (PDF 3 MB)
7. Historie (PDF 4 MB)
8. Politická organizace LA (PDF 968 kB)
9. Obyvatelstvo (PDF 1 MB)
10. Hospodářství (PDF 2 MB)
11. Mexiko (PDF 3 MB)
    11.1 bonus: Územní vývoj Mexika (PDF 1 MB)
12. Brazílie (PDF 2 MB)
13. Argntina (PDF 2 MB)
14. Kolumbie (PDF 445 kB)

Austrálie a Oceánie:

1. Poloha a členitost (PDF 1,9 MB)
2. Geologie (PDF 674 kB)
3. Geomorfologie (PDF 2,0 MB)
4. Klima (PDF 2,2 MB)
5. Hydrologie (PDF 421 kB)
6. Pedogeografie (PDF 151 kB)
7. Biogeografie (PDF 1,1 MB)
8. Dějiny (PDF 1,4 MB)
9. Australský svaz (PDF 4,6 MB)
10. Nový Zéland (PDF 500 kB)
11. Oceánie (PDF 314 kB)
12. Antarktida (PDF 1,8 MB)

Materiály ke stažení

seznam pojmů vybíraných do "orientační" části zápočtové písemky, předpokládá se schopnost lokalizovat i všechny pojmy zmíněné v přednáškách

Seznam pojmů z Ameriky
Seznam pojmů z Austrálie

Mapy:

Kreolské jazyky Střední Ameriky na bázi angličtiny (detail Malých Antil), Kreolské jazyky Střední Ameriky na bázi francouzštiny, indiánské rezervace v USA (zdařilejší verze - pouze kontinentální USA),

Zajímavé odkazy:

(zatím nic)