Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regiony a geografická regionalizace

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/RGR 2 + 2 + 0 6 Zp, Zk A 2 ZS Mgr. Regionální geografie
B 2 ZS Bc. Mezinárodní rozvojová studia

Vyučující: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Data: Spatial Equity