Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regiony a regionální taxonomie

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/RGREG 2 + 2 + 0 5 Zp, Zk A 1 LS Mgr. Regionální geografie

Vyučující: prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Struktura přednášek

 1. Koncept regionu: vývoj, definice, klasifikace
 2. Hierarchie, tvar a struktura regionů
 3. Potenciál a poloha regionů; jednoduché příklady regionů
 4. Vývoj regionalizací v Českých zemích
 5. Regionální taxonomie
 6. Metody formální regionální taxonomie I: atributová matice, měření podobnosti a nepodobnosti
 7. Metody formální regionální taxonomie II: divizivní a aglomerativní metody; hierarchické a nehierarchické metody
 8. Metody funkční regionální taxonomie I: interakční matice, interakční míry
 9. Metody funkční regionální taxonomie II: metody analýzy grafu
 10. Metody funkční regionální taxonomie III: numerické metody, metody založené na pravidlech
 11. Regionální taxonomie České republiky: praktické příklady