Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionální politika a regionální rozvoj

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/RPRR 2 + 1 + 0 5 Zp, Zk A 2 LS Bc. Regionální geografie
A 1n LS Mgr. Mezinárodní rozvojová studia
B 2 LS Bc. Envrionmentální studia a udržitelný rozvoj
B 1n LS Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
B 1n LS Mgr. Geoinformatika (starší)
C LS Bc. Geografie

Vyučující: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Sylabus přednášek

  1. Úvod do anatomie geografického prostoru, regiony a struktura regionů
  2. Administrativní regiony jako cíle regionální politiky, klasifikace v EU a ČR
  3. Regionální disparity (ukazatele a metody), potenciálně postižené regiony
  4. Regionální struktura ČR v geografických výzkumech 
  5. Vývoj ekonomických teorií a teorií regionálního růstu 
  6. Vývoj regionální politiky EU od 60. let 20. století
  7. Česká regionální politika po roce 1989
  8. Vliv EU na regionální politiku ČR
  9. Vymezování problémových oblastí v plánovacích dokumentech ČR
10. Dopady regionální politiky ČR na rozvoj a ekonomickou strukturu regionů
11. Strategie regionálního rozvoje ČR 2007-2013
12. Regionální politika EU a ČR v novém plánovacím období