Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Základy dálkového průzkumu Země

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/MDPZ 1 + 0 + 0 2 Ko A 3 ZS Bc. Regionální geografie
B 3 ZS Bc. Geografie

Vyučující: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Okruhy otázek ke kolokviu

  1. Metody geografického výzkumu
  2. Koncepce a dělení DPZ
  3. Fyzikální základy DPZ
  4. Rozlišení v DPZ
  5. Pořizování dat DPZ (termální DPZ)
  6. Analýza a interpretace obrazových záznamů
  7. Družicové systémy a aktivní DPZ
  8. Družicové systémy a pasivní DPZ
  9. Aplikace DPZ v geovědních disciplínách

Studijní materiály