Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Základy fyzické geografie 1 (ZF1)

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/ZF1 3 + 1 + 0 7 Zp, Zk A 1 LS Bc. Geografie
A 1 LS Bc. Mezinárodní rozvojová studia

Vyučující: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc., RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Výuka předmětu je podpořena také e-learningem.
(Kurz je zpřístupněn přihlášeným studentům.)
GeoMoodle

 

Informace pro studenty

Cvičná data

Cvičná data (XLSX 328 kB)

Požadavky ke zkoušce

Meteorologie a klimatologie (PDF 171 kB)

Studijní materiály – hydrologie

Webová učební podpora - HYDRO.upol.cz "Vybrané kapitoly z hydrologie"

Soubory jsou zaheslovány (heslo bylo sděleno studentům na úvodní přednášce), jejich obsah slouží výhradně ke studijním účelům.

Doplňující materiály – hydrologie

Okruhy ke zkoušce – hydrologie

(znalosti v rozsahu přednášek, cvičení, základní a doporučené literatury – viz první přednáška)

 1. Hydrologie – historie, vědní obor, zdroje informací
 2. Světové zásoby vody, malý a velký vodní oběh, vodní bilance
 3. Hydrografie, charakteristiky povodí
 4. Hydrometrie
 5. Vodní režim tekoucích vod
 6. Odtokové charakteristiky a základní postupy zpracování hydrolog. dat
 7. Extrémní hydrologické jevy – povodně, sucho
 8. Hydraulika vodního toku, fluviální tvary
 9. Podpovrchová voda
 10. Limnologie
 11. Konflikty o vodu a hydrologické problémy světa
 12. Oceánografie