Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Exkurze Německo 2018

Saské Švýcarsko


Termín: neděle 27. května až pátek 1. června 2018

Vedoucí exkurze: dr. Jan Hercik, dr. Martin Jurek

Vydejte se s námi poznat blízké zahraničí severně a západně od Čech – připravujeme zbrusu novou exkurzi do Saska a Lužice, abychom poznali prostor blízký nám kulturně, historicky, politicky i ekonomicky. Jak vypadá jih východního Německa 27 let po znovusjednocení? V čem se liší "postsocialistický" prostor na druhé straně hranice? Do programu exkurze plánujeme zařadit Drážďany, Chemnitz (případně i Zwickau), Saské Švýcarsko i prostor Lužice směrem k polským hranicím a po trase exkurze chceme věnovat pozornost zajímavým místům z pohledu fyzické i humánní geografie. Svou náplní je exkurze vhodná pro studenty regionální geografie i učitelské geografie a je otevřená všem ročníkům studia.

Exkurzi plánujeme začít v neděli 27. května v podvečer a zakončit v pátek 1. června odpoledne. Na exkurzi se s námi chystá jet i několik zahraničních studentů Erasmus+. Předpokládané náklady jsou zhruba 4 000 Kč (přesnější výše zálohy bude jasná až se závazným objednáním ubytování a dopravy). Na exkurzi se přihlašujte zapsáním na předmět KGG/ZGEX ve STAGu.