Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Exkurze Německo 2018

Saské Švýcarsko


Termín: neděle 27. května až pátek 1. června 2018

Vedoucí exkurze: dr. Jan Hercik, dr. Martin Jurek

Vydejte se s námi poznat blízké zahraničí severně a západně od Čech – připravujeme zbrusu novou exkurzi do Saska a Lužice, abychom poznali prostor blízký nám kulturně, historicky, politicky i ekonomicky. Jak vypadá jih východního Německa 27 let po znovusjednocení? V čem se liší "postsocialistický" prostor na druhé straně hranice? Projděte se s námi Saským Švýcarskem, poznejte zblízka Drážďany, Chemnitz, Zwickau, německou stranu Krušných hor i prostor Lužice směrem k polským hranicím – přes Budyšín až po Zhořelec. Po trase exkurze budeme věnovat pozornost zajímavým místům z pohledu fyzické i humánní geografie. Svou náplní je exkurze vhodná pro studenty regionální geografie i učitelské geografie a je otevřená všem ročníkům studia. Na exkurzi se s námi chystá jet i zhruba desítka zahraničních studentů Erasmus+, takže máte příležitost s nimi navázat či prohloubit osobní kontakty. Výklad během exkurze bude probíhat v češtině s anglickými titulky ;-)

Záloha

100 EUR + 1.000 CZK, zálohu složte do 26. dubna 2018 u sekretářky katedry geografie Věry Háblové (dveře 2.012, noste prosím přesný obnos a v jejích úředních hodinách). Ze zálohy bude zaplaceno ubytování (5 nocí), vstup na technickou památku F60 Lichterberg a část nákladů na dopravu během exkurze (na část nákladů na dopravu Vám přispěje katedra).

Rámcový program exkurze

Neděle 27. května 2018
Sraz v Ústí nad Labem – ubytování na VŠ kolejích UJEP v ulici Klíšská, příjezd mezi 18.00–21.00 podle spoje z Vašeho místa bydliště. 

Pondělí 28. května 2018
Ústí nad Labem – vlakem do Bad Schandau – pěší túra Saským Švýcarskem – Pirna – vlakem zpět do Ústí nad Labem (ubytování)

Úterý 29. května 2018
Ústí nad Labem – vlak směr Drážďany – společná prohlídka města a následný individuální program (s možnými doporučeními, jak jej naplnit). Ubytování v Jugendherberge na adrese Maternistraße 22 (nocleh se snídaní).

Středa 30. května 2018
Drážďany – po snídani denní okruh objednaným autobusem: Chemnitz (někdejší Karl-Marx-Stadt) – Zwickau – Kurort Oberwiesenthal – Fichtelberg a zpět do Drážďan na ubytování.

Čtvrtek 31. května 2018
Drážďany – po snídani denní trasa objednaným autobusem do Lužické jezerní krajiny – Lichterfeld (návštěva F60, velký okruh) – Welzow (aktivní povrchový důl) – Schwarze Pumpe – Bautzen (prohlídka města a volný program), ubytování v Jugendherberge na adrese Am Zwinger 1 (nocleh se snídaní).

Pátek 1. června 2018
Bautzen – Görlitz (prohlídka města na německo-polské hranici) – Zittau – Liberec. V Liberci ve 13.00 oficiální konec exkurze s možností pokračovat veřejnou dopravou domů nebo si prodloužit výlet do víkendu dle vlastního uvážení.

Další podrobnosti a informace o průběhu exkurze budou přidávány do kurzu v moodle.upol.cz a s dotazy se obracejte na dr. Martina Jurka.