Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Exkurze Slovensko 2017

Spišský hrad

Termín: pondělí 29. května až pátek 2. června 2017

Vedoucí exkurze: doc. Marián Halás, dr. Martin Jurek

Záloha

80 EUR + 800 Kč – zahrne náklady na ubytování (4 noci), polovinu nákladů na dopravu (druhou polovinu hradí katedra geografie) a vstupné do navštívených objektů. Po exkurzi proběhne konečné vyúčtování a přeplatek bude vrácen. V případě dodatečného odhlášení z exkurze je záloha nevratná, ale je přenositelná na jiného zájemce o exkurzi (tohoto náhradníka si hledá odhlášený student). Zálohu vybírá sekretářka katedry geografie, paní Věra Háblová, do 19. dubna 2017 (noste prosím přesnou částku a jejích úředních hodinách).

Odjezd a návrat

Rámcová trasa exkurze

pondělí 29. května 2017: Olomouc – Trenčín – Handlová – Žiar nad Hronom – Banská Štiavnica (ubytování).

úterý 30. května 2017: Banská Štiavnica – Banská Bystrica – Dobšiná (návštěva ledové jeskyně) – Rožňava – Košice (ubytování – 2 noci)

středa 31. května 2017: Košice – okruh po východním Slovensku – Viničky (návštěva vinných sklepů s výkladem produkce tokajského vína) – Košice

čtvrtek 1. června 2017: Košice – Prešov – Žehra (návštěva Spišského hradu) – Letanovce (prielom Hornádu, Tomášovský výhľad) – Poprad – Svit – Ružomberok (ubytování)

pátek 2. června 2017: Ružomberok – Žilina – Púchov – Zlín – Olomouc (možno po domluvě vystoupit po trase).