Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D. – publikace

Níže je uveden přehled publikací k 5. 4. 2024

Monografie

Kunc, J., Maryáš, J., Tonev, P., Frantál, B., Siwek, T., Halás, M., Klapka, P., Szczyrba, Z., Zuskáčová, V. 2013. Časoprostorové modely nákupního chování české populace. Brno, MuniPress. ISBN 978-80-210-6020-3.

Džupinová, E., Halás, M., Horňák, M., Hurbánek, P., Káčerová, M., Michniak, D., Ondoš, S., Rochovská, A. 2008. Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska. Bratislava, Geo-grafika. ISBN 978-80-89317-06-06.

Halás, M. 2005. Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca: na príklade slovensko-českého pohraničia s dôrazom na jeho slovenskú časť. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 80-223-2054-4.

Časopisy v databázích Web of Science

Halás, M. 2024. Temporality in the delimitation of functional regions: the use of mobile phone location data. Regional Studies. ISSN 0034-3404, DOI: 10.1080/00343404.2024.2325612. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2024. Aktualizácia vymedzenia funkčných regiónov Slovenska: hierarchia, neurčitosť a využiteľnosť. Geografický časopis / Geographical Journal 76 (2), 141–163. ISSN 0016-7193, DOI: 10.31577/geogrcas.2024.76.2.08. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2023. The timescape of the city: example of spatial interactions based on big data. Habitat International 131, 102736. ISSN 0197-3975, DOI: 10.1016/j.habitatint.2022.102736. [link]

Kraft, S., Halás, M., Klapka, P., Blažek, V. 2022. Functional regions as a platform to define integrated transport system zones: the use of population flows data. Applied Geography 144, 102732. ISSN 0143-6228, DOI: 10.1016/j.apgeog.2022.102732. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2021. Revealing the structures of internal migration: a distance and a time-space behaviour perspectives. Applied Geography 137, 102603. ISSN 0143-6228, DOI: 10.1016/j.apgeog.2021.102603. [link]

Halás, M., Blažek, V., Klapka, P., Kraft, S. 2021. Population movements based on mobile phone location data: the Czech Republic. Journal of Maps 17 (1), 116–122. ISSN 1744-5647, DOI: 10.1080/17445647.2021.1937730. [link]

Klapka, P., Kraft, S., Halás, M. 2020. Network based definition of functional regions: a graph theory approachfor spatial distribution of traffic flows. Journal of Transport Geography 88, 102855. ISSN 0966-6923, DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2020.102855. [link]

Halás, M., Kraft, S., Klapka, P. 2020. Global spatial organization of air transport: the definition of functional airline regions. The Geographical Journal 186 (1), 2–15. ISSN 0016-7398, DOI: 10.1111/geoj.12313. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2020. Heterogenita a kontinuita geografického prostoru: příklad funkčních regionů Slovenska. Geografie 125 (3), 319–342. ISSN 1212-0014, DOI: 10.37040/geografie2020125030319. [link]

Halás, M., Klapka, P., Erlebach, M. 2019. Unveiling spatial uncertainty: a method to evaluate the fuzzy nature of functional regions. Regional Studies 53 (7), 1029–1041. ISSN 0034-3404, DOI: 10.1080/00343404.2018.1537483. [link]

Erlebach, M., Halás, M., Daniel, J., Klapka, P. 2019. Is there congruence in the spatial patterns of regions derived from scalar and vector geographical information? Moravian Geographical Reports 27 (1), 2–14. ISSN: 1210-8812, DOI: 10.2478/mgr-2019-0001. [link]

Halás, M., Klapka, P., Hurbánek, P., Bleha, B., Pénzes, J., Pálóczi, G. 2019. A definition of relevant functional regions for international comparisons: the case of Central Europe. Area 51 (3), 489–499. ISSN 1475-4762, DOI: 10.1111/area.12487. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2017. Functionality versus gerrymandering and nationalism in administrative geography: lessons from Slovakia. Regional Studies 51 (10), 1568–1579. ISSN 0034-3404, DOI: 10.1080/00343404.2016.1215602. [link]

Halás, M., Klapka, P., Bačík, V., Klobučník, M. 2017. The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries. PLoS ONE 12 (11), e0187406. DOI: 10.1371/journal.pone.0187406. [link]

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P. 2016. The use of migration data to define functional regions: the case of the Czech Republic. Applied Geography 76, 98–105. ISSN 0143-6228, DOI: 10.1016/j.apgeog.2016.09.010. [link]

Klapka, P., Halás, M. 2016. Conceptualising patterns of spatial flows: five decades of advances in the definition and use of functional regions. Moravian Geographical Reports 24 (2), 2–11. ISSN 1210-8812, DOI: 10.1515/mgr-2016-0006. [link]

Klapka, P., Halás, M., Netrdová, P., Nosek, V. 2016. The efficiency of areal units in spatial analysis: assessing the performance of functional and administrative regions. Moravian Geographical Reports 24 (2), 47–59. ISSN 1210-8812, DOI: 10.1515/mgr-2016-0010. [link]

Halás, M., Kraft, S. 2016. Modeling and prediction of long-distance traffic flows through the example of road transport in the Czech Republic. Scottish Geographical Journal 132 (1), 103–117. ISSN 1470-2541, DOI: 10.1080/14702541.2015.1084029. [link]

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P., Bednář, M. 2015. An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation. Environment and Planning A 47 (5), 1175–1191. ISSN 0308-518X, DOI: 10.1177/0308518X15592306. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2015. Spatial influence of regional centres of Slovakia: analysis based on the distance-decay function. Rendiconti Lincei, Scienze Fisiche e Naturali 26 (2), 169–185. ISSN 2037-4631, DOI: 10.1007/s12210-015-0387-4. [link]

Roubínek, P., Kladivo, P., Halás, M., Koutský, J., Opravil, Z. 2015. Changes in the financing of municipalities and local governments of selected cities: possible effects on disintegration processes and municipal policy. E+M Ekonomie a Management 18 (1), 134–150. ISSN 1212-3609, DOI: 10.15240/tul/001/2015-1-011. [link]

Halás, M., Klapka, P., Kladivo, P. 2014. Distance-decay functions for daily travel-to-work flows. Journal of Transport Geography 35, 107–119. ISSN 0966-6923, DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2014.02.001. [link]

Klapka, P., Halás, M., Erlebach, M., Tonev, P., Bednář, M. 2014. A multistage agglomerative approach for defining functional regions of the Czech Republic: the use of 2001 commuting data. Moravian Geographical Reports 22 (4), 2–13. ISSN 1210-8812, DOI: 10.1515/mgr-2014-0019. [link]

Halás, M. 2014. Modelovanie priestorového usporiadania a dichotómie centrum – periféria. Geografie 119 (4), 384–405. ISSN 1212-0014. [link]

Halás, M. 2014. The development of selected mutual relations between the Czech Republic and Slovakia. European Review 22 (3), 414–431. ISSN 1062-7987, DOI: 10.1017/S1062798714000258. [link]

Kraft, S., Halás, M., Vančura, M. 2014. The delimitation of urban hinterlands based on transport flows: a case study of regional capitals in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 22 (1), 24–32. ISSN 1210-8812, DOI: 10.2478/mgr-2014-0003. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2010. Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí. Geografie 115 (2), 144–160. ISSN 1212-0014. [link]

Halás, M. 2008. Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny Slovenska. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (2), 349–369. ISSN 0038-0288. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Pálóczi, G., Pénzes, J., Hurbánek, P., Halás, M., Klapka, P. 2016. Attempts to delineate functional regions in Hungary based on commuting data. Regional Statistics 6 (1), 23–41. ISSN 2063-9538, DOI: 10.15196/RS06102. [link]

Halás, M., Klapka, P., Bleha, B., Bednář, M. 2014. Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania. Geografický časopis / Geographical Journal 66 (2), 89–114. ISSN 0016-7193. [link]

Halás, M., Zuskáčová, V. 2013. Travelling to services in the daily urban system of Olomouc. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, No. 20, 23–41. ISSN 1732-4254, DOI: 102478/bog-2013-0009. [link]

Halás, M., Roubínek, P., Kladivo, P. 2012. Urbánní a suburbánní prostor Olomouce: teoretické přístupy, vymezení, typologie. Geografický časopis / Geographical Journal 64 (4), 289–310. ISSN 0016-7193. [link]

Halás, M., Klapka, P. 2012. Contribution to regional division of Slovakia based on the application of the Reilly’s model. Hungarian Geographical Bulletin 61 (3), 237–255. ISSN 0015-5403. [link]

Kladivo, P., Halás, M. 2012. Quality of life in an urban environment: a typology of urban units of Olomouc. Quaestiones Geographicae 31 (2), 49–60. ISSN 0137-477X. [link]

Klapka, P., Frantál, B., Halás, M., Kunc, J. 2010. Spatial organisation: development, structure and approximation of geographical systems. Moravian Geographical Reports 18 (3), 53–65. ISSN 1210-8812. [link]

Halás, M., Kladivo, P., Šimáček, P., Mintálová, T. 2010. Delimitation of micro-regions in the Czech Republic by nodal relations. Moravian Geographical Reports 18 (2), 16–22. ISSN 1210-8812. [link]

Halás, M., Řehák, S. 2008. Příspěvek k anatomii společného pohraničí České republiky a Slovenské republiky. Geografický časopis 60 (3), 279–298. ISSN 0016-7193. [link]

Halás, M. 2007. Development of cross-border cooperation and creating of Euroregions in the Slovak Republic. Moravian Geographical Reports 15 (1), 21–31. ISSN 1210-8812. [link]

Halás, M. 2005. Dopravný potenciál regiónov Slovenska. Geografie – Sborník České geografické společnosti 110 (4), 257–270. ISSN 1212-0014. [link]

Halás, M. 2005. Possibilities for the application of geography to land use planning. Acta Universitatis Carolinae, Geographica 38 (1), 67–77. ISSN 0300-5402. [link]

Časopisy v databázi Rady pro VaVaI

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P., Bednář, M. 2013. Functional regions of the Czech Republic: simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica 44 (1), 45–57. ISSN 1212-2157.

Halás, M., Klapka, P. 2012. Distance decay function and its application in the territory of the Czech Republic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica 43 (1), 57–60. ISSN 1212-2157.

Halás, M., Formanová, L. 2010. Sociological, demographic and spatial aspects of the singles phenomenon in the Czech Republic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica 41 (2), 37–52. ISSN 1212-2157.

Kladivo, P., Roubínek, P., Halás, M. 2010. Modelové příklady regionalizací a jejich aplikační přínos na území Olomouckého kraje. Regionální studia 3 (2), 19–28. ISSN 1803-1471.

Halás, M., Kladivo, P. 2008. Ekonomický vývoj, väzby a spolupráca medzi Slovenskou a Českou republikou. Regionální studia 2 (1), 9–15. ISSN 1803-1471.

Halás, M., Džupinová, E. 2007. Vývoj a priestorové rozloženie bytového fondu Bratislavy. Urbanismus a územní rozvoj 10 (2), 27–35. ISSN 1212-0855.

Halás, M. 2000. Vybrané aspekty hodnotenia vplyvu štátnej hranice na prihraničné územie (na príklade časti slovensko-českého pohraničia). Geografie – Sborník České geografické společnosti 105 (1), 109–113. ISSN 1212-0014.

Ostatní vědecké časopisy a periodika

Halás, M., Klapka, P. 2009. Grafické modely regiónov. Acta Geographica Universitatis Comenianae 53, 49–57. ISSN 0231-715X.

Halás, M., Toušek, V. 2007. Cizinci a jejich pozice na trhu práce v regionu Jižní Morava. Geografická revue 3 (1), 54–66. ISSN 1336-7072.

Halás, M. 2006. Theoretical preconditions versus the real existence of cross-border relations in the Slovak-Czech borderland. Europa XXI 15, 63–75. ISSN 1429–7132.

Halás, M., Spišiak, P., Horňák, M. 2006. Trans-border population migrations (a case study). Természettudományi Közlemények 6, 205–215. ISSN 1587-7922.

Halás, M. 2006. Potenciál a perspektívy rozvoja prihraničnej obce Kúty (porovnanie s mestami Šaštín-Stráže a Gbely). Folia Geographica 45 (10), 156–163. ISSN 1336-6157.

Halás, M. 2005. Spoločná poľnohospodárska politika a obchod s agropotravinárskymi produktmi v rozšírenej EÚ. GEO informations 1 (1), 210–216. ISSN 1336-7234.

Halás, M. 2004. Migrácia obyvateľstva cez štátnu hranicu (na príklade pracovnej migrácie medzi SR a ČR). Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae, Geographica 45, 13–25. ISSN 0231-715X.

Halás, M. 2002. Hranica a prihraničný región v geografickom priestore (teoretické aspekty). Geographia Slovaca 18, 49–55. ISSN 1210-3519.

Kapitoly v monografiích

Halás, M. 2018. Development of the Slovak borderlands with an emphasis on the situation after Schengen: internal and external borders. In: Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Springer, Cham, 125–145. ISBN 978-3-319-63015-1, DOI: 10.1007/978-3-319-63016-8_8. [link]

Halás, M. 2006. Cezhraničné väzby a cezhraničná spolupráca Slovenska s Českou republikou. In: Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2005. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 9–64. ISBN 80-89249-06-X.

Halás, M. 2005. Slovensko a spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie [1]; Vidiek v prihraničných regiónoch [2]; Percepcia slovensko-českej hranice obyvateľstvom vidieckych obcí v prihraničných regiónoch [3]. In: Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989. Ed. P. Spišiak. Bratislava, Geo-grafika, 9–19 [1]; 114–122 [2]; 160–165 [3]. ISBN 80-969338-4-1.

Slavík, V., Halás, M. 2004. Poloha obce [1]; Obyvateľstvo v 20. storočí [2]; Sídelný vývoj [3]. In: Kúty. Ed. V. Drahošová. Skalica, Záhorské múzeum; Obecný úrad Kúty, 8–9 [1]; 62–68 [2]; 105–110 [3]. ISBN 80-85446-50-2.

Slavík, V., Halás, M. 1998. Obyvateľstvo a osídlenie. In: Dojč. Eds. M. Zajíčková, V. Drahošová. Skalica: Záhorské múzeum; Obecný úrad Dojč, 33–48. ISBN 80-85446-32-4.

Vysokoškolské učebnice a skripta

Halás, M., Brychtová, Š., Fňukal, M. 2013. Základy humánní geografie 1: geografie obyvatelstva a sídel. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3847-4. [link]

Halás, M., Horňák, M. 2012. Územné plánovanie pre geografov. Bratislava, Geo-grafika. ISBN 978-80-89317-22-6.

Halás, M. 2006. Územné plánovanie. Bratislava: Geo-grafika. ISBN 80-969338-6-8.

Ostatní knižní publikace

Halás, M., Jurek, M., Smolová, I. et al. 2008. Studuj geografii v Olomouci: stručný přehled a typové otázky k přijímacím zkouškám z geografie na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Olomouc, Palacký University Olomouc. ISBN 80-86297-35-7.

Halás, M., Nováková, G. 2005. Riešme geografickú olympiádu: otázky a úlohy pre základné školy a osemročné gymnáziá. Bratislava, Iuventa. ISBN 80-8072-041-X.

Odborné sborníky

Tonev, P., Halás, M., Klapka, P., Kraft, S. 2022. Vybrané prostorové aspekty migrace specifických skupin obyvatelstva v ČR. In: XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 437–445. ISBN 978-80-280-0068-4, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-53.

Tonev, P., Halás, M., Klapka, P. 2018. Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání pracovní dojížďky v letech 1991-2011. In: XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 285–292. ISBN 978-80-210-8969-3, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-37.

Tonev, P., Tomáš, M., Erlebach, M., Halás, M., Klapka, P. 2017. Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání školské a pracovní dojížďky. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 342–348. ISBN 978-80-210-8587-9, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-43.

Halás, M., Erlebach, M., Klapka, P., Tomáš, M. 2016. Efficiency of delineation of administrative regions: a functional region approach. In: 19th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 565–572. ISBN 978-80-210-8273-1, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-72.

Tomáš, M., Klapka, P., Halás, M., Erlebach, M. 2016. Inner structure of functional regions: relationships between proto-centres. In: 19th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 573–579. ISBN 978-80-210-8273-1, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-73.

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P. 2014. A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In: 17th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 715–721. ISBN 978-80-210-6840-7, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-92.

Erlebach, M., Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. 2014. Inner structure of functional region: theoretical aspects. In: 17th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 722–727. ISBN 978-80-210-6840-7, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-93.

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. 2013. Functional regions: concept and types. In: 16th International Colloquium on Regional Sciences, Conference Proceedings. Brno, Masaryk University, 94–101. ISBN 978-80-210-6257-3, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-11.

Halás, M., Kladivo, P., Roubínek, P. 2013. Koncept kompaktního města: příspěvek k výzkumu a správě. In: XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 140–146. ISBN 978-80-210-6257-3, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-16.

Řehák, S., Halás, M., Klapka, P. 2009. Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho modelu. In: Geographia Moravica 1. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 47–58. ISBN 978-80-244-2464-4.

Halás, M. 2007. Vývoj pracovnej migrácie medzi SR a ČR. In: Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 60–66. ISBN 978-80-7040-986-2.

Halás, M., Spišiak, P. 2006. Diverzifikácia aktivít vidieckych obcí Slovenska na základe prírodného a sociálneho potenciálu. In: Venkovská krajina. Brno, ZO ČSOP Veronica, 48–51. ISBN 80-239-7166-2.

Slavík, V., Halás, M. 2005. Time-space aspects of cross-border relations in the Slovak-Czech borderland. In: Region and Regionalism, No. 7, vol. 1. Łódź-Opole, University of Łódź, Silesian Institute in Opole; Silesian Institute Society, 137–150. ISBN 83-7126-199-3.

Halás, M. 2005. Marginalita a prihraničné regióny. In: Geografie XVI. Brno, Masarykova univerzita, 202–210. ISBN 80-210-3759-8.

Halás, M. 2005. Aktuálne otázky a komercializácia cestovného ruchu, nové predpoklady jeho rozvoja a rozmiestnenia, In: Geografie, cestovní ruch a rekreace. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci; ČGS, 37–44. ISBN 80-2441-221-7.

Halás, M. 2004. Cezhraničná spolupráca a činnosť euroregiónov v slovensko-českom pohraničí. In: Acta Universitatis Purkynianae 100, Studia Geographica VI. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 206–212. ISBN 80-7044-577-7.

Halás, M. 2003. Poľnohospodárstvo v prístupovom procese do EÚ (úloha dotácií). In: Geografie XIV. Brno, Masarykova univerzita, 36–41. ISBN 80-210-3208-1.

Halás, M. 2002. Theoretical preconditions od cross-border relationships in the Slovak-Czech borderland. In: State border reflection by border region population of V4 states. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa; International Visegrad Fund, 58–63. ISBN 80-8050-536-5.

Halás, M., Slavík, V. 2001. Cezhraničná spolupráca a euroregióny v SR (ciele, realita, perspektívy). In: Miscellanea Geographica 9. Plzeň, Západočeská univerzita, 171–180. ISBN 80-7082-805-6.

Halás, M. 2000. Zahraničný obchod SR s ČR. In: Geographical Studies 7. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, 98–107. ISBN 80-8050-349-4.

Halás, M. 1999. Zmeny v cezhraničných aktivitách obyvateľstva v česko-slovenskom pohraničí. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae, Folia Geographica, Prešov, Prešovská univerzita 32 (3), 131–139. ISBN 80-88722-64-0.

Slavík, V., Halás, M. 1999. Cezhraničná spolupráca SR a ČR a plánovacie dokumenty a projekty. In: Geografie XI. Brno, Masarykova univerzita, 209–217. ISBN 80-210-2138-1.

Slavík, V., Halás, M. 1998. Cezhraničná spolupráca SR a ČR a na príklade okresu Skalica. In: Geografické informácie 5. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, 65–75. ISBN 80-85183-98-6.

-------------------------

Další publikace ke stažení

Regionalizace, modely:
Contribution to regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level
Functional regions of the Czech Republic: simpler and more advanced methods
Functional regions: concept and types
Contribution to regional division of Slovakia based on the Reilly´s model
Grafické modely regionů
Hranice a příhraničný region v geografickém prostoru (teoretické aspekty)

Urbánní a suburbánní prostor:
Koncept kompaktního města: příspěvek k výzkumu a správě
Vývoj a prostorové rozložení bytového fondu Bratislavy

Geografie obyvatelstva, demografie:
Sociological, demographic and spatial aspects of singles phenomenon in CR