Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Geografie a regionální rozvoj

Chcete dále rozšířit geografické znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia geografie? Nabízíme Vám nový studijní program Geografie a regionální rozvoj.

Dvouleté navazující magisterské studium prohlubuje geografické vzdělání s aplikací do regionálního rozvoje. Věnuje se široké škále témat z oblastí environmentálních problémů, udržitelného využívání krajiny, fungování a proměn lidské společnosti, vývoje měst a regionů, ekonomických vazeb a trendů, přičemž je možné se v rámci studia tematicky profilovat výběrem volitelných předmětů a zaměřením diplomové práce. Samozřejmostí je další prohlubování dovedností práce s prostorovými daty a nástroji GIS.

Záběr magisterského studia je širší, což zaručuje větší flexibilitu a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Vyučované předměty i předměty státní závěrečné zkoušky lze z těchto důvodů rozdělit do několika okruhů:

Podmínkou je ukončení bakalářského stupně studia z geografie nebo jí příbuzných oborů (např. environmentalistika, sociologie, ekonomie, geoinformatika apod.). Nabízený studijní program přímo navazuje na bakalářské studium v programu Geografie a následně lze pokračovat v doktorském studiu Regionální geografie.

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu se zahájením v září 2022 podávejte do 15. března 2022 prostřednictvím elektronické přihlášky ke studiu.

Doporučené studijní plány

Nabídky konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím ve Studijní agendě (STAG).

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Křižovatka