Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Geografie a regionální rozvoj

Chcete dále rozšířit geografické znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia geografie? Nabízíme Vám nový studijní program Geografie a regionální rozvoj.

Dvouleté navazující magisterské studium prohlubuje geografické vzdělání s aplikací do regionálního rozvoje. Věnuje se široké škále témat z oblastí environmentálních problémů, udržitelného využívání krajiny, fungování a proměn lidské společnosti, vývoje měst a regionů, ekonomických vazeb a trendů, přičemž je možné se v rámci studia tematicky profilovat výběrem volitelných předmětů a zaměřením diplomové práce. Samozřejmostí je další prohlubování dovedností práce s prostorovými daty a nástroji GIS.

Záběr magisterského studia je širší, což zaručuje větší flexibilitu a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Vyučované předměty i předměty státní závěrečné zkoušky lze z těchto důvodů rozdělit do několika okruhů:

Podmínkou je ukončení bakalářského stupně studia z geografie nebo jí příbuzných oborů (např. environmentalistika, sociologie, ekonomie, geoinformatika apod.). Nabízený studijní program přímo navazuje na bakalářské studium v programu Geografie a následně lze pokračovat v doktorském studiu Regionální geografie.

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu se zahájením v září 2024 podávejte do 14. července 2024 prostřednictvím elektronické přihlášky ke studiu.

Doporučené studijní plány

Přehled povinně volitelných (B) předmětů otevíraných v letech 2023/24 a 2024/25

Nabídky konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím ve Studijní agendě (STAG).

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Křižovatka