Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Geografie a regionální rozvoj

Chcete dále rozšířit geografické znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia geografie? Nabízíme Vám nový studijní program Geografie a regionální rozvoj.

Dvouleté navazující magisterské studium prohlubuje geografické vzdělání s aplikací do regionálního rozvoje. Věnuje se široké škále témat z oblastí environmentálních problémů, udržitelného využívání krajiny, fungování a proměn lidské společnosti, vývoje měst a regionů, ekonomických vazeb a trendů, přičemž je možné se v rámci studia tematicky profilovat výběrem volitelných předmětů a zaměřením diplomové práce. Samozřejmostí je další prohlubování dovedností práce s prostorovými daty a nástroji GIS.

Nabízený studijní program přímo navazuje na bakalářské studium v programu Geografie a následně lze pokračovat v doktorském studiu Regionální geografie.

Doporučený studijní plán pro akademický rok 2020/2021 (prezenční nebo kombinovaná forma)

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu se zahájením v září 2020 podávejte do 15. března 2020 prostřednictvím elektronické přihlášky ke studiu. Aktuálně je nabízeno v prezenční formě studia, od 23. února 2020 bude možné podat přihlášku také do kombinované formy studia.

Křižovatka