Search  |  Česky

Mgr. Miloslav ŠERÝ, Ph.D.

Miloslav Šerý

senior lecturer, human geography section
office 2.017
tel. (+420) 585 634 592, (+420) 733 690 782
e-mail: serymilos@gmail.com
consultation hours: Tuesday 3:00 to 4:30 p.m.
Česky | ResearchGate | ORCID

Teaching competence

Kulturní geografie (KGG/KUGE)
Metody regionálně geografického výzkumu 2
(KGG/MRGV2)
Metody sociální a ekonomické geografie (KGG/MSEGV)
Politická geografie (KGG/POG)
Regionálně geografická analýza trhu práce (KGG/PRACE)
Regionální geografie Afriky (KGG/RGAF)
Religiózní geografie (KGG/REGE)
Seminář z regionální geografie Ameriky (KGG/SRAM)

Qualifications

2003-2006

Bc. (B.Sc.)
Palacký University Olomouc, Faculty of Science (study programme Geography-History; bachelor thesis: Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky).

2006-2008

Mgr. (M.Sc.)
Palacký University Olomouc, Faculty of Science (study programme Teaching Geography and History; diploma thesis: Osídlení pohraničí severní Moravy a Slezska po 2. světové válce obyvatelstvem Valašskokloboucka).

2008-2014

Ph.D.
University of Ostrava, Faculty of Science (doctoral study programme Political and Cultural Geography; topic of dissertation thesis: Specifika politických a kulturních znaků populace dosídlovaných území severní Moravy a Slezska (s důrazem na vývoj v období po roce 1989)).


Last modified 22/10/19 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple