Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Sborníky

50 let geografie na PřF UP v Olomouci

Fňukal, M., Frajer, J., Hercik, J. (eds.) (2010)
Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci [CD-ROM]
Olomouc: Univerzita Palackého. 814 s.
ISBN 8024412217.

PDFPublikace v PDF (30 MB)


Smolová, I., Létal, A. (eds.) (2006) Geomorfologický sborník 5: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 – sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.–12.4.2006). Olomouc: Univerzita Palackého. 75 s. ISBN 8024413205.


Geografie, cestovní ruch a rekreace

Fňukal, M., Ptáček, P. (eds.) (2005)
Geografie, cestovní ruch a rekreace: sborník referátů ze semináře pořádaného při příležitosti významného životního jubilea Doc. JUDr. Stanislavy Šprincové, CSc.
Olomouc: Univerzita Palackého. 202 s. + CD-ROM.
ISBN 8024412217.

PDFPublikace v PDF (14 MB)


Fňukal, M., Szczyrba, Z. (eds.) (2004) Bydlení – nové formy a dimenze: sborník referátů z konference, Olomouc, 23.–24. 6. 2004. Olomouc: Univerzita Palackého. 223 s. ISBN 8024409372.

Nováček, P. (ed.) (2003) Johannesburg + 1: směřování k udržitelnému rozvoji (sborník z konference, Olomouc 22.–25. 4. 2003). Olomouc: Univerzita Palackého. 164 s. ISBN 80-244-0736-1.

Létal, A., Szczyrba, Z., Vysoudil, M. (eds.) (2001) Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvků Výroční konference ČGS [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 80-244-0365-X.

Nováček, P., Mácha, P., Ulčák, Z. (eds.) (2000) Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce: Výběr příspěvků konaných v letech 1998 a 1999 v rámci projektu UNDP „Posílení kapacit České republiky pro rozvojovou pomoc a spolupráci (sborník přednášek). Olomouc: Univerzita Palackého. 115 s. ISBN 80-244-0132-0.