Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2003

CEP

Antropogenní transformace reliéfu a současné geomorfologické pochody v okrajové části České tabule
Grant GA ČR 205/02/D009 (postdoktorský)
Řešitel: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Druhé bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu
Grant GA ČR ve spolupráci s Katedrou PřF UK Praha
Spoluřešitel: RNDr. Pavel Ptáček

UP

Zahájení studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia
Grant MŠMT „Transformační a rozvojové projekty“
Řešitelé: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc., RNDr. Pavel Nováček,CSc.

Zahraniční

Studierung des Hochgebirgekarst, glazialen Formen des Reliefs und Hochgebirgesklima
Mezinárodní grant ve spolupráci s Geografickým institutem Vídeňské univerzity
Řešitel: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Impact of crops on intensity of soil erosion by water
Mezinárodní grant ve spolupráci s Technickou univerzitou Graz, Rakousko
Spoluřešitel: RNDr. Renata Chmelová (spolu s katedrou ekologie PřF UP Olomouc)