Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2008

CEP

Gender UP

Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostní společnosti a rovných příležitostí a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje přírodovědných oborů
Národní program výzkumu II, 2E08018
Řešitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., Pavla Minxová

Dynamika a příčiny vzniku stržové eroze v prostoru Vnějších Západních Karpat a Českého masivu
Grant GA ČR 205/07/P287
Řešitel: RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Strategické služby, regionální rozvoj a postkomunistická transformace směrem ke znalostní ekonomice?
Grant GA ČR 402/06/P089
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Inovační politika v České republice a ve Slovinsku: Instituce, networky a regionální rozvoj
Grant MŠMT, Program ME KONTAKT, MEB090616
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Role of the regional universities in the regional economy and their research and innovation transfer potential
Grant MŠMT, Program ME KONTAKT, MEB040808
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

UP

Regionální geografie SR
Grant FRVŠ-F
Řešitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Inovace výuky regionální geografie Asie
Grant FRVŠ-F
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.