Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2008 – Učitelství geografie pro SŠ

Termín odevzdání diplomových prací: 25. 4. 2008 (pouze neobhájené práce lze v upravené verzi odevzdat podruhé, a to do 1. 8. 2008).
Obhajoby diplomových prací: 26. 5. 2008 (obhajoby opravených verzí prací 22. 8. 2008).

Diplomové práce obhajované 26. května 2008

Červinková Kateřina, Bc,

Segregace: teorie a praxe na příkladu města Olomouce
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB)
Předloženo k obhajobě: 24. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Frajer Jindřich, Bc.

Vývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářstí
Elektronická podoba práce (PDF 4,1 MB), příloha foto DVD – ještě bude doplněna na web
Předloženo k obhajobě: 30. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: výborně

Hercik Jan, Bc.

Dopravní systémy České republiky a Slovinska se zaměřením na veřejnou dopravu
Elektronická podoba práce (PDF 11 MB), příloha 36 (PDF 3 MB), příloha 37 (PDF 3 MB), příloha 38 (PDF 2 MB), příloha 39 (PDF 2 MB), příloha 40 (PDF 155 kB), příloha 41 (PDF 90 kB)
Předloženo k obhajobě: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: dosud neurčeno
Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: výborně

Holeček Petr, Bc.

Euroregiony na území České republiky, Rakouska a Slovinska a jejich přínos pro rozvoj pohraničí a přeshraniční spolupráci
Elektronická podoba práce (PDF 2,2 MB)
Předloženo k obhajobě: 30. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: výborně

Marková Radka, Bc.

Geomorfologické poměry povodí Bílého potoka
Elektronická podoba práce (PDF 8 MB), příloha 1 (JPG 1 MB), příloha 2 (JPG 8 MB), příloha 3 (JPG 6 MB), příloha 4 (JPG 206 kB), příloha 5 (JPG 900 kB), příloha 7 (ZIP 51 MB)
Předloženo k obhajobě: 25. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Smolová)
Posudek oponenta DP (dr. Kirchner)
Výsledek obhajoby: výborně

Ničmanová Markéta, Bc.

Hodnocení topoklimatu v modelovém území se zaměřením na vznik možných místních klimatických efektů
Elektronická podoba práce (PDF 5 MB), příloha 1 (JPG 6 MB)
Předloženo k obhajobě: 25. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Posudek oponenta DP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: výborně

Nývltová Pavlína, Bc.

Současná krajinná struktura povodí Kletenského potoka
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB), příloha 1 (JPG 6 MB), příloha 2 (JPG 6 MB), příloha 3 (JPG 2 MB), příloha 4 (ZIP 43 MB)
Předloženo k obhajobě: 25. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Smolová)
Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Petr Stanislav, Bc.

Těžba štěrkopísků v Hornomoravském úvalu (potenciál, historické aspekty a environmentální důsledky)
Elektronická podoba práce (1,6 MB), příloha (JPG 23 MB)
Předloženo k obhajobě: 30. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Smolová)
Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Skočílková Jaromíra, Bc.

Znečištění ovzduší přízemním ozonem v Olomouci v období let 1996–2005
Elektronická podoba práce (PDF 3,2 MB)
Předloženo k obhajobě: 30. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Slámová Lucie, Bc.

Geomorfologické poměry povodí Libochůvky
Elektronická podoba práce (PDF 5 MB), příloha 1 (JPG 7 MB), příloha 2 (JPG 7 MB), příloha 3 (JPG 6 MB), příloha 4 (JPG 282 kB), příloha 5 (JPG 451 kB), příloha 6 (ZIP 64 MB)
Předloženo k obhajobě: 25. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Smolová)
Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výboně

Šerý Miloslav, Bc.

Osídlení pohraničí severní Moravy a Slezska po 2. světové válce obyvatelstvem Valašskokloboucka
Elektronická podoba práce (PDF 3,8 MB)
Předloženo k obhajobě: 2. 5. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: výborně

Šrahůlková Michaela, Bc.

Chorvatská menšina v České republice
Elektronická podoba práce (PDF 1,1 MB)
Předloženo k obhajobě: 25. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: výborně

Tomáš Martin, Bc.

Vývoj a současné problémy vnitřní prostorové struktury města Pardubice
Elektronická podoba práce (PDF 7 MB), elektronická příloha 1 (ZIP 7 MB), elektronická příloha 2 (PDF 13 MB)
Předloženo k obhajobě: 24. 4. 2008
Datum obhajoby: 26. 5. 2008
Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: velmi dobře