Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Seminář z geomorfologie

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/SEGM 0 + 0 + 2 3 Zp 2 LS B Bc. Geografie
2 LS B Bc. Regionální geografie
1 LS B Bc. Biologie v ochraně životního prostředí
1n LS B Mgr. Geoinformatika

Vyučující: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Podmínky pro udělení zápočtu:

Seminář I - Irena Smolová (pondělí 11:30- 13:00)

 

Seminář II - Michal Lehnert (úterý 15:45- 17:15)


 Seminář III - Michal Lehnert (středa 17:30 - 19:15)

Podrobné informace

Prezentace:
Podmínky pro absolvování - struktrua seminářů, podrobná osnova úloh - seminář 26. 09. 2016 - podklad 1 (pdf, 1 MB)
Geomorfologie sídla - podrobná osnova, zdroje dat - seminář 3. 10. 2016podklad 2 (pdf, 5,6 MB)
                             - vybrané tvary reliéfu - seminář 10. 10. 2016 - podklad 3 (pdf, 9 MB)
Antropogenní geomorfologie
Antropogenní tvary reliéfu

Seminář IV - Irena Smolová kombinovaná forma

Podmínky pro absolvování - struktrua seminářů, podrobná osnova úloh - seminář 3. března 2017 - prezentace (0,4 pdf)