Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Terénní cvičení z fyzické geografie 2017

Rejvíz

Termín: úterý 2. května až čtvrtek 4. května 2017

Vedoucí terénního cvičení: dr. Martin Jurek, doc. Irena Smolová, dr. Michal Lehnertdr. Peter Mackovčin

Odborná náplň

V rámci terénního cvičení vyrazíme na tři dny do oblasti Jeseníků. Budeme dvě noci ubytováni v Rejvízu a ve Zlatých Horách a po trase navštívíme fyzickogeogaficky zajímavá místa, vyzkoušíme si jednoduché geografické úkoly v terénu a otestujeme tvorbu pracovních listů pro terénní výuku.

Záloha

Zálohu 1 100 Kč je možné složit na organizační schůzce 5. dubna 2017 nebo následně na sekretariátě katedry (v úředních hodinách), nejpozději do 19. dubna 2017. Zahrnuje náklady na dvě noci ubytování, na dopravu zájezdním autobusem a na návštěvu PVE Dlouhé Stráně.

Organizační schůzka

Středa 5. dubna 2017 v 9.00 na učebně LP 5007 (společně s TCSG v délce zhruba 45 minut). Podrobné informace rozeslány také na univerzitní emaily studentů.

Odjezd a návrat

Sraz v úterý 2. května 2017 v 8.15 na parkovišti severně od hlavní budovy Přírodovědecké fakulty UP, odjezd v 8.30.
Předpokládaný návrat ve čtvrtek 4. května mezi 16.00 a 17.00.

Přípravný úkol

Studenti si ve dvojicích zvolí téma pracovního listu, který budou mít za úkol zpracovat – před terénním cvičením si vyhledají vhodné prameny a připraví vlastní návrh obsahu pracovního listu. Během terénního cvičení bude možnost nasbírat fotodokumentaci, upřesnit informace a konzultovat podobu pracovního listu s vedoucími. Po skončení terénníhio cvičení budou pracovní listy dokončeny a odevzdány ke kontrole. Přihlášení k tématům: viz zaslaný email.

Rámcový program terénního cvičení

Potřebné vybavení