Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Terénní cvičení z regionální geografie 1 – 2017

Terénní cvičení z regionální geografie 1

Termín: úterý 9. až pátek 12. května 2017

Vedoucí terénního cvičení: dr. Aleš Létal, dr. Renata Pavelková, doc. Miroslav Vysoudil

Odborná náplň

V rámci terénního cvičení budou probíhat ve skupinkách (5–10 lidí) praktická měření a mapování fyzickogeografických poměrů na vybraných lokalitách v Jeseníkách. Je objednaná exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Dtráně a do zlatorudných mlýnů. Aktivity budou celodenní (i noční) v dostupné vzdálenosti od ubytování.

Organizační informace

Organizační schůzka: 5. dubna 2017 v 9.45 v učebně LP 3005. Účast nutná!

Začátek cvičení: úterý 9. 5. 2017 v Olomouci ve vestibulu PřF 17. listopadu.

Ubytování: hotel Dlouhé Stráně (http://www.hotelds.cz) Kouty nad Desnou, cena za ubytování 250 Kč (horní budova II).

Záloha

1200 Kč, vybírá sekretářka katedry Věra Háblová (v době úředních hodin, noste přesnou částku).

Stravování: možno objednat polopenzi (snídaně, večeře; cena 180 Kč), nebo snídani (70 Kč). Je také možno řešit večerní grilování (materiál lze dovézt s sebou – je k dispozici lednice, pečivo s sebou brát nemusíte, lze koupit denně čerstvé přímo v obci).

Vybavení