Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Terénní cvičení ze sociální a ekonomické geografie 2017

Terénní cvičení ze sociální a ekonomické geografie

Termín: 20. až 22. dubna 2017 (část 21. až 23. dubna 2017)

Vedoucí terénního cvičení: doc. Zdeněk Szczyrba, dr. Petr Šimáček, dr. Miloslav Šerý, mgr. David Fiedor

Odborná náplň bude představena studentům na organizační schůzce ve středu 5. dubna 2017 v 9.00 v učebně LP 5.007.

Další informace naleznete zde.

Studenti v rámci červené skupiny (Rychnovsko) zaplatí zálohu na dopravu autobusem ve výši 600 Kč na studenta, což představuje polovinu dopravních nákladů (druhou polovinu hradí katedra geografie). Zálohu zaplatí studenti před odjezdem (20. 4.) u sekterářky katedry paní Věry Háblové, a to od 7:45 do 8:30