Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Rigorózní řízení ke studijnímu programu Geografie a regionální rozvoj

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci má oprávnění konat státní rigorózní zkoušku a udělovat titul RNDr. pro studijní program Geografie a regionální rozvoj.

Pravidla konání rigorózního řízení

Prvním krokem k absolvování rigorózního řízení ve studijním programu Geografie a regionální rozvoj je konzultace s některým z předsedů zkušební komise (doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. nebo doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.), kdy je třeba zvolit téma rigorózní práce a určit předměty státní rigorózní zkoušky. Dále se postupuje podle pravidel pro konání rigorózního řízení, která upřesňuje Rigorózní řád Univerzity Palackého v Olomouci.

Administrativní náležitosti k rigoróznímu řízení jsou popsány na webu Přírodovědecké fakulty UP.

Složení komise pro státní rigorózní zkoušku je zveřejněno zde - z uvedeného seznamu seznamu osob bude sestavena vždy nejméně pětičlenná zkušební komise.

Obsah státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky ze tří okruhů, které si student zvolí z pěti celkově nabízených:

Návrhy témat rigorózních prací