Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Rigorózní řízení ke studijnímu programu Geografie a regionální rozvoj

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci má oprávnění konat státní rigorózní zkoušku a udělovat titul RNDr. pro studijní program Geografie a regionální rozvoj.

Pravidla konání rigorózního řízení

Prvním krokem k absolvování rigorózního řízení ve studijním programu Geografie a regionální rozvoj je konzultace s některým z předsedů zkušební komise (prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. nebo doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.), kdy je třeba zvolit téma rigorózní práce a určit předměty státní rigorózní zkoušky. Dále se postupuje podle pravidel pro konání rigorózního řízení, která upřesňuje Rigorózní řád Univerzity Palackého v Olomouci.

Administrativní náležitosti k rigoróznímu řízení jsou popsány na webu Přírodovědecké fakulty UP.

Složení komise pro státní rigorózní zkoušku je zveřejněno zde - z uvedeného seznamu seznamu osob bude sestavena vždy nejméně pětičlenná zkušební komise.

Obsah státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky ze tří okruhů, které si student zvolí z pěti celkově nabízených:

Návrhy témat rigorózních prací