O AUTORECH

menu / o autorech

Tvůrčí týmřešitelé projektu:

další pracovníci podílející se na projektu:

kontakt:

Irena SMOLOVÁ

tel.: 585 63 4511, 775 772 315

e-mail: irena.smolova@upol.cz