GEOMORFOLOGICKÉ CELKY

menu / geomorfologické celky

Geomorfologické členění reliéfu ČR

zpracováno dle: Demek, J., Macovčin, P. eds. (2006): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny.


ČESKÁ VYSOČINA

ŠUMAVSKÁ SOUSTAVA
Českoleská oblast
Český les
Podčeskoleská pahorkatina
Všerubská vrchovina
Šumavská hornatina
Šumava
Šumavské podhůří
Novohradské hory
Novohradské podhůří
ČESKO-MORAVSKÁ SOUSTAVA
Středočeská pahorkatina
Benešovská pahorkatina
Vlašimská pahorkatina
Táborská pahorkatina
Blatenská pahorkatina
Jihočeské pánve
Českobudějovická pánev
Třeboňská pánev
Českomoravská vrchovina
Křemešnická vrchovina
Hornosázavská pahorkatina
Železné hory
Hornosvratecká vrchovina
Křižanovská vrchovina
Javořičská vrchovina
Jevišovická pahorkatina
Brněnská vrchovina
Boskovická brázda
Bobravská vrchovina
Drahanská vrchovina
KRUŠNOHORSKÁ SOUSTAVA
Krušnohorská hornatina
Smrčiny
Krušné hory
Děčínská vrchovina
Podkrušnohorská podsoustava
Chebská pánev
Sokolovská pánev
Mostecká pánev
Doupovské hory
České středohoří
Karlovarská vrchovina
Slavkovský les
Tepelská vrchovina
KRKONOŠSKO-JESENICKÁ SOUSTAVA
Krkonošská podsoustava
Šluknovská pahorkatina
Lužické hory
Ještědsko-kozákovský hřbet
Žitavská pánev
Frýdlantská pahorkatina
Jizerské hory
Krkonoše
Krkonošské podhůří
Orlická podsoustava
Broumovská vrchovina
Orlické hory
Podorlická pahorkatina
Kladská kotlina
Jesenická podosustava
Zábřežská vrchovina
Mohelnická brázda
Hanušovická vrchovina
Králický Sněžník
Rychlebské hory
Zlatohorská vrchovina
Hrubý Jeseník
Nízký Jeseník
Krkonošsko-jesenické podhůří
Vidnavská nížina
Žulovská pahorkatina
POBEROUNSKÁ SOUSTAVA
Brdská podsoustava
Džbán
Pražská plošina
Křivoklátská vrchovina
Hořovická pahorkatina
Brdská vrchovina
Plzeňská pahorkatina
Rakovnická pahorkatina
Plaská pahorkatina
Švihovská vrchovina
ČESKÁ TABULE
Severočeská tabule
Ralská pahorkatina
Jičínská pahorkatina
Středočeská tabule
Dolnooharská tabule
Jizerská tabule
Středolabská tabule
Východočeská tabule
Východolabská tabule
Orlická tabule
Svitavská pahorkatina

STŘEDOEVROPSKÁ NÍŽINA

STŘEDOPOLSKÉ NÍŽINY
Slezská nížina
Opavská pahorkatina

ZÁPADNÍ KARPATY

VNĚKARPATSKÉ SNÍŽENINY
Západní Vněkarpatské sníženiny
Dyjsko-svratecký úval
Vyškovská brána
Hornomoravský úval
Moravská brána
Severní Vněkarpatské sníženiny
Ostravská pánev
VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY
Jihomoravské Karpaty
Mikulovská vrchovina
Středomoravské Karpaty
Ždánický les
Litenčická pahorkatina
Chřiby
Kyjovská pahorkatina
Moravsko-slovenské Karpaty
Vizovická vrchovina
Bílé Karpaty
Javorníky
Západobeskydské podhůří
Podbeskydská pahorkatina
Západní Beskydy
Hostýnsko-vsetínská hornatina
Rožnovská brázda
Moravskoslezské Beskydy
Jablunkovská brázda
Slezské Beskydy

ZÁPADOPANONSKÁ PÁNEV

VÍDEŇSKÁ PÁNEV
Jihomoravská pánev
Dolnomoravský úval

Stáhnout jako PDF