GEOMORFOLOGICKÉ CELKY

menu / lexikon tvarů / fluviální / erozní rýha
Erozní rýha
Základní charakteristika

Výrazná rýha na povrchu svažitého terénu, vzniklá erozí (výmolnou činností) stékající vody. V pevných horninách má příčný profil tvar písmene V, v měkčích horninách (zvětralinách, zeminách apod.) působí též boční eroze a splach. Zejména v měkkých horninách jde o tvar velmi rychle se vyvíjející (např. v průběhu bouřkového přívalu).

Počáteční stádium se nazývá stružka, dalším vývojem se tvoří strž (v sypkých horninách) nebo údolí (zejména v pevných horninách) protékané stálým vodním tokem.

Výskyt v ČR
- na svazích (od sklonu 2°); většinou v oblastech s nesouvislým vegetačním odkryvem, zejména na odlesněném a nesprávně obhospodařovaném terénu; na úvozových cestách, haldách, odvalech atd.
 
Obr.: