GEOMORFOLOGICKÉ CELKY

menu / lexikon tvarů / fluviální / náplavový kužel
Náplavový kužel
Základní charakteristika

Náplavový kužel je těleso kuželovitého tvaru, tvořené říčními sedimenty (synonymum je dejekční kužel). Má tvar kuželu směřujícího směrem do sníženiny a obvykle vzniká při úpatí horského svahu, tj. v místě, kde řeka vtéká z vyšší polohy do rovinatého území s menším spádem. Ve směru toku se náplavový kužel kuželovitě rozšiřuje a rovněž vodní tok se zde dělí do několika ramen.

Rozsáhlé, několik set metrů mocné kužely, které vznikají při úpatí pohoří semiaridní a aridní zóny, se označují suché delty. Náplavové kužely splývají v úpatní haldy (dva kužely) a piedmontní nížinu (více náplavových kuželů), která v suchých oblastech bývá nazývána bahada (bajada).

Výskyt v ČR
Náplavové kužely jsou četné na podhorských a horských tocích; v aridních nebo semiaridních oblastech se během jednorázových a vydatných odtoků tvoří mohutné náplavové kužele, zvané suché delty (v ČR byly popsány např. z úpatí Moravskoslezských Beskyd).
 
Obr.: