GEOMORFOLOGICKÉ CELKY

menu / lexikon tvarů / periglaciální / kryopediment
Kryopediment
Základní charakteristika

Kryopediment je pediment vzniklý v kryogenních (periglaciálních) podmínkách. Proces kryopedimentace zahrnuje rovnoběžné ustupování příkřejších částí srubů (svahů) vlivem působení souboru kryogenních pochodů a následující vývoj plochých erozně denudačních úpatních povrchů. Předpokladem je, že srub i úpatní povrch jsou vyvinuty ve stejně odolných horninách.

Typologicky se rozlišují okrajové kryopedimenty při úpatí okrajových svahů a údolní kryopedimenty, které vznikají v údolích vlivem ustupování příkřejších částí údolních svahů způsobeného svahovými pochody. Při vývoji kryopedimentů působí na příkrých svazích mrazové zvětrávání, mrazové klouzání suti a řícení. Úpatí svahu je podkopáváno nivací. Na mírném úpatním svahu působí mrazové vzdouvání, kryoturbace, soliflukce a sufoze. Významnou úlohu v transportu materiálu a celkové modelaci mají úpady (dellen).

Výskyt v ČR
Nejčastěji pahorkatiny a vrchoviny, například v úpatních částech Ždánického lesa, Litenčické, Ralské, Táborské, Příborské, Hlučínské nebo Plzeňské pahorkatiny.
 
Obr.: