GEOMORFOLOGICKÉ CELKY

menu / lexikon tvarů / periglaciální / mrazový srub
Mrazový srub
Základní charakteristika

Mrazový srub je skalní stupeň vzniklý ve svahu mrazovým zvětráváním a následným odnosem. Je součástí kryoplanační terasy, kde kromě skalního výchozu (mrazového srubu) je výrazně odlišena mírně skloněná plošina (kryoplanační), často překrytá sutí. Stěny mrazových srubů jsou v závislosti na struktuře horniny (zejména puklinách a vrstevních plochách) svislé nebo téměř svislé, případně převislé.

Vznik mrazových srubů souvisí s vývojem kryoplanační terasy. Byl vyvolán intenzivním mrazovým zvětráváním, jehož největší intenzita byla v chladných obdobích pleistocénních glaciálů. Významným faktorem mrazového zvětrávání je srážková nebo tavná voda, která vniká do puklin nebo mezivrstevních spár. Při přechodu do pevného skupenství se zvětšuje její objem (až o 9 %) a led působí na stěny puklin, které rozšiřuje. Dochází tak k mrazovému tříštění (kongelifrakci a gelivaci) spojenému se vznikem příkrých skalních stěn (mrazových srubů) s úpatní hranáčovou sutí.

Výskyt v ČR
Novohradské hory, Šumava, Krkonoše, Jeseníky (Petrovy kameny, Břidličná hora), Jizerské hory, Beskydy, Česko-moravská soustava, Kralický Sněžník. Typickým mrazovým srubem je například PP Brožova skála (v délce 200 metrů a výšce až 20 m), PP Černá skála nebo PP Bílá skála v Devítiskalské hornatině v CHKO Žďárské vrchy.
 
Obr.: