GEOMORFOLOGICKÉ CELKY

menu / lexikon tvarů / strukturně denudační / skalní jehla
Skalní jehla
Základní charakteristika

Skalní jehla je vysoká a úzká skalní věž se zašpičatělým vrcholem. Vzniká postupnou destrukcí skalnatého horského hřebene v důsledku mechanického zvětrávání a odnosu nebo v pobřežní oblasti abrazí a izolací odolnější partie z podemílaného a rozrušovaného pobřežního srubu.

Zvláštním typem skalní jehly je lávová jehla (sopečný tvar), která je extrémním případem vytlačené sopečné kupy ve tvaru štíhlé homole složené z utuhlé, málo viskózní lávy.

Výskyt v ČR
Pískovcová skalní města (např. Prachovská jehla v Prachovských skalách), příkladem jsou také Podlešínská skalní jehla (8 metrů vysoká, tvořená arkózovými pískovci až slepenci slánského souvrství) a Píkovická jehla (paleovulkanity jílovského pásma) v údolí Sázavy.
 
Obr.: Skalní jehla Velká kvočna u Hodkovic nad Mohelkou (foto: J. Vítek).