GEOMORFOLOGICKÉ CELKY

menu / lexikon tvarů / strukturní / suk
Suk
Základní charakteristika

Suk je vyvýšenina různých tvarů a velikostí, která vystupuje výrazně nad okolní reliéf. Je tvořena z odolnější horniny. Suky mají nejčastěji tvar kup, homolí, kuželů, protáhlých hřbetů nebo hřebenů. Suky představují erozně denudační relikty původního staršího povrchu, vytvořené procesy denudace reliéfu. V závislosti na klimatických podmínkách byly modelovány do současné podoby pochody mechanického zvětrávání a odnosu horniny.

Výskyt v ČR
Charakteristické suky mají regionální označení kamýky nebo tvrdoše, příkladem jsou buližníkové suky Hudlická skála (Berounsko), Vraní skála (Křivoklátsko), u Prahy Kozí hřbety (Suchdol) a Ládví, vulkanické suky, např. v Praze Skalka v Motolském údolí a četné dominanty Českého středohoří a České tabule. Mezi nejznámnější patří Trosky (488 m n. m.), Káčov (351 m n.m.), Ralsko (696 m n. m.), Říp (459 m n. m.) nebo Košumberk (376 m n. m.).
 
Obr.: Typický suk Trosky (488 m n. m.) v CHKO Český ráj je pozůstatkem výplně přívodních sopečných komínů, spojených úzkou žílou. Oba suky jsou z olivinického nefelitu místy s typickou sloupcovitou odlučností (foto: J. Vítek).
Obr.: Sopečný suk Řípu.