Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie energií

Geografie energií

Geografie energií je v posledních letech jednou z nejrychleji se rozvíjejících subdisciplín geografie. Zabývá se prostorovými vztahy, environmentálními aspekty a sociálně-ekonomickými souvislostmi produkce, distribuce a spotřeby energie jako základními faktory všech lidských aktivit (práce, produkce, bydlení, dopravy, komunikace, vzdělávání, cestovního ruchu, atd.).
Geografie energií integruje široké spektrum výzkumných témat od geopolitických dopadů rozdílných energetických politik a problémů mezinárodní bezpečnosti, přes globální změny klimatu, management přírodních zdrojů, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a s tím souvisejících konfliktů o využívání krajiny, restrukturace zemědělství a potravinové bezpečnosti, až po otázky environmentální nespravedlnosti, energetické chudoby a energetické gramotnosti.

Na katedře geografie se v našem výzkumu zaměřujeme především na prostorové souvislosti probíhajícího energetického přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, socioekonomické dopady transformace uhelných regionů a na časoprostorovou difúzi a sociální akceptaci projektů obnovitelných zdrojů energie.

Zapojené osoby z katedry geografie

Projekty

Aktuálně řešené projekty

Uzavřené projekty

Publikace

Martinát, S., Cowell, R., Navrátil, J. (2020): Rich or poor? Who actually lives in proximity to AD plants in Wales? Biomass and Bioenergy 143, 105799. DOI: 10.1016/j.biombioe.2020.105799

Martinát, S., Navrátil, J., Trojan, J., Frantál, B., Klusáček, P., Pasqualetti, M. J. (2017): Interpreting regional and local diversities of the social acceptance of agricultural AD plants in the rural space of the Moravian-Silesian Region (Czech Republic). Rendiconti Lincei - Scienze Fisiche E Naturali 28(3), 535–548. DOI: 10.1007/s12210-017-0628-9

Dvořák, P., Martinát, S., Van der Horst, D., Frantál, B., Turečková, K. (2017): Renewable energy investment and job creation; a cross-sectoral assessment for the Czech Republic with reference to EU benchmarks. Renewable and Sustainable Energy Reviews 69 (March), 360–368. DOI: 10.1016/j.rser.2016.11.158

Frantál, B. (2016): Living on coal: Mined-out identity, community displacement and forming of anti-coal resistance in the Most region, Czech Republic. Resources Policy 49(9), 385-393. DOI: 10.1016/j.resourpol.2016.07.011

Frantál, B., Prousek, A. (2016): It's not right, but we do it. Exploring why and how Czech farmers become renewable energy producers. Biomass and Bioenergy 87, 26–34. DOI: 10.1016/j.biombioe.2016.02.007

Geografie energií