Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie energií

Geografie energií

Geografie energií je v posledních letech jednou z nejrychleji se rozvíjejících subdisciplín geografie. Zabývá se prostorovými vztahy, environmentálními aspekty a sociálně-ekonomickými souvislostmi produkce, distribuce a spotřeby energie jako základními faktory všech lidských aktivit (práce, produkce, bydlení, dopravy, komunikace, vzdělávání, cestovního ruchu, atd.).
Geografie energií integruje široké spektrum výzkumných témat od geopolitických dopadů rozdílných energetických politik a problémů mezinárodní bezpečnosti, přes globální změny klimatu, management přírodních zdrojů, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a s tím souvisejících konfliktů o využívání krajiny, restrukturace zemědělství a potravinové bezpečnosti, až po otázky environmentální nespravedlnosti, energetické chudoby a energetické gramotnosti.

Na katedře geografie se v našem výzkumu zaměřujeme především na prostorové souvislosti probíhajícího energetického přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, socioekonomické dopady transformace uhelných regionů a na časoprostorovou difúzi a sociální akceptaci projektů obnovitelných zdrojů energie.

Zapojené osoby z katedry geografie

Projekty

Aktuálně řešené projekty

Uzavřené projekty

Publikace

Frantál, B., Dvořák, P. (2022): Reducing energy poverty in deprived regions or supporting new developments in metropolitan suburbs? Regional differences in the use of subsidies for home energy efficiency renovations. Energy Policy 171, 113250. DOI: 10.1016/j.enpol.2022.113250

Frantál, B., Frajer, J., Martinát, S., Brisudová, L. (2022): The curse of coal or peripherality? Energy transitions and the socioeconomic transformation of Czech coal mining and post-mining regions. Moravian Geographical Reports 30(4), 237–256. DOI: 10.2478/mgr-2022-0016

Pasqualetti, M. J., Frantál, B. (2022): The evolving energy landscapes of coal: Windows on the past and influences on the future. Moravian Geographical Reports 30(4), 228–236. DOI: 10.2478/mgr-2022-0015

Kulla, M., Novotný, L., Pregi, L., Dvořák, P., Martinát, S., Klusáček, P., Navrátil, J., Krejčí, T., Frantál, B. (2022): The good, the bad, and the nobody: Exploring diversity of perceptions of anaerobic digestion plants in Central and Eastern Europe. Energy Research & Social Science 89, 102644. DOI: 10.1016/j.erss.2022.102644

Martinát, S., Chodkowska-Miszczuk, J., Kulla, M., Navrátil, J., Klusáček, P., Dvořák, P., Novotný, L., Krejčí, T., Pregi, L., Trojan, J., Frantál, B. (2022). Best Practice Forever? Dynamics behind the Perception of Farm-Fed Anaerobic Digestion Plants in Rural Peripheries. Energies 15 (7), 2533. DOI: 10.3390/en15072533

Martinát, S., Cowell, R., Navrátil, J. (2020): Rich or poor? Who actually lives in proximity to AD plants in Wales? Biomass and Bioenergy 143, 105799. DOI: 10.1016/j.biombioe.2020.105799

Martinát, S., Navrátil, J., Trojan, J., Frantál, B., Klusáček, P., Pasqualetti, M. J. (2017): Interpreting regional and local diversities of the social acceptance of agricultural AD plants in the rural space of the Moravian-Silesian Region (Czech Republic). Rendiconti Lincei - Scienze Fisiche E Naturali 28(3), 535–548. DOI: 10.1007/s12210-017-0628-9

Dvořák, P., Martinát, S., Van der Horst, D., Frantál, B., Turečková, K. (2017): Renewable energy investment and job creation; a cross-sectoral assessment for the Czech Republic with reference to EU benchmarks. Renewable and Sustainable Energy Reviews 69 (March), 360–368. DOI: 10.1016/j.rser.2016.11.158

Frantál, B. (2016): Living on coal: Mined-out identity, community displacement and forming of anti-coal resistance in the Most region, Czech Republic. Resources Policy 49(9), 385-393. DOI: 10.1016/j.resourpol.2016.07.011

Frantál, B., Prousek, A. (2016): It's not right, but we do it. Exploring why and how Czech farmers become renewable energy producers. Biomass and Bioenergy 87, 26–34. DOI: 10.1016/j.biombioe.2016.02.007

Geografie energií