Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Klima města

Náchylnost k tepelnému stresu

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP patří v rámci ČR mezi pracoviště, která se nejdéle systematicky zabývají výzkumem klimatu města. Vzhledem k projevům klimatické změny nabývá výzkum městského klimatu na významu a na mezinárodním poli se těší pozornosti mnoha (geografických) pracovišť.

Počátek studia klimatu města představoval základní výzkum v rámci výzkumného projektu GA ČR (2009–2013), kdy byla založena do současnosti funkční Metropolitní staniční síť Olomouc (MESSO). První výsledky měření v této síti umožnily vytvoření základní představy o mechanismech tvorby a projevech městského klimatu na příkladu Olomouce. Staniční síť poskytuje v rámci ČR aktuální informace, data o počasí a klimatologická data pro vybrané části města Olomouce. Stala se také součástí systému MEMWACS (Metropolitan Meteorological Warning And Control System).

V posledních letech jsme se úspěšně zabývali výzkumem místních klimatických zón (LCZ), o čemž svědčí řada publikačních výstupů v domácích i v prestižních světových časopisech. Zároveň se zabýváme povrchovou teplotou městských struktur (umělé povrchy, budovy, vegetace) a vlivem klimatu města na zdraví populace. V kontextu adaptace na klimatickou změnu se zaměřujeme na analýzu vlivu jednotlivých prvků modré a zelené infrastruktury na tepelný komfort a vznikající stres z tepla ve městě a jeho vnímání samotnými obyvateli.

Zapojené osoby z katedry geografie

Dříve zapojené osoby

Projekty

Publikované studie

Lehnert, M., Tokar, V., Jurek, M., Geletič, J. (2020): Summer thermal comfort in Czech cities: measured effects of blue and green features in city centres. International Journal of Biometeorology. DOI: 10.1007/s00484-020-02010-y

Geletič, J., Lehnert, M., Jurek, M. (2020): Spatiotemporal variability of air temperature during a heat wave in real and modified landcover conditions: Prague and Brno (Czech Republic). Urban Climate 31, 100588. DOI: 10.1016/j.uclim.2020.100588

Bokwa, A., Geletič, J., Lehnert, M., Žuvela-Aloise, M., Hollósi, B., Gál, T., ... & Walawender, J. P. (2019). Heat load assessment in Central European cities using an urban climate model and observational monitoring data. Energy and Buildings, 201, 53-69.

Geletič, J., Lehnert, M., Savić, S., & Milošević, D. (2019). Inter-/intra-zonal seasonal variability of the surface urban heat island based on local climate zones in three central European cities. Building and Environment, 156, 21-32.

Geletič, J., Lehnert, M., Dobrovolný, P., & Žuvela-Aloise, M. (2019). Spatial modelling of summer climate indices based on local climate zones: expected changes in the future climate of Brno, Czech Republic. Climatic Change, 152(3-4), 487-502.

Lehnert, M., Kubeček, J., Geletič, J., Jurek, M., Frajer, J. (2018): Identifying hot and cool spots in the city centre based on bicycle measurements: the case of Olomouc, Czech Republic. Geographia Pannonica 22, 4, 230–240. DOI: 10.5937/gp22-19750.

Geletič, J., Lehnert, M., Savić, S., Milošević, D. (2018): Modelled spatiotemporal variability of outdoor thermal comfort in local climate zones of the city of Brno, Czech Republic. Science of the Total Environment 624, 385–395. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.12.076.

Lehnert, M., Geletič, J., Dobrovolný, P., Jurek, M. (2018): Temperature differences among local climate zones established by mobile measurements in two central European cities. Climate Research 75, 53–64. DOI: 10.3354/cr01508.

Geletič, J., Lehnert, M. (2017): Místní klimatické zóny a jejich význam ve městech České republiky. Urbanismus a územní rozvoj 20, 2, 9-16.

Geletič, J., Lehnert, M. (2016): GIS-based delineation of local climate zones: The case of medium-sized Central European cities. Moravian Geographical Reports 24, 3, 2–12.

Geletič, J., Lehnert, M., Dobrovolný, P. (2016): Land Surface Temperature Differences within Local Climate Zones, Based on Two Central European Cities. Remote Sensing 8, 10, 788. DOI: 10.3390/rs8100788

Geletič, J., Lehnert, M., Dobrovolný, P. (2016): Modelled spatio-temporal variability of air temperature in an urban climate and its validation: A case study of Brno, Czech Republic. Hungarian Geographical Bulletin 65, 2, 169–180.

Vysoudil, M., Lehnert, M., Kladivo, P. (2016): Heat Stress in the Urban and Suburban Landscape and its Spatial Differentiation Through the Example of a Medium-Sized City. Dela 46, 163–182.

Vysoudil, M. (2015): Urban space and climate: Introduction to the Special Issue. Moravian Geographical Reports, 23, 3, 2-7.

Lehnert, M., Geletič, J., Husák, J., Vysoudil, M. (2015): Urban field classification by "local climate zones" in a medium-sized Central European city: the case of Olomouc (Czech Republic). Theoretical and Applied Climatology 122, 3, 531–541. DOI: 10.1007/s00704-014-1309-6.

Geletič, J., Vysoudil, M. (2012): Analysis of Surface Temperatures in Urban and Suburban Landscape from Satellite Thermal Images: A Case Study of Olomouc and Its Environs, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 20, 1, 2-15.

Tomáš, M. (2012): Letní teploty 2010 a 2011 v Olomouci z pohledu teplotního komfortu člověka. Meteorologické zprávy 65 (12), 75–82.

Vysoudil, M., Ogrin, D. (2009): Portable infrared camera as a tool in topoclimatic research [Prenosna infrardeča kamera kot pripomoček pri topoklimatskem raziskovanju]. Dela, 31, 115-127.

Vysoudil, M. (2009): Classification of local climatic effects [Klasifikace místních klimatických efektů]. Geograficky Casopis, 61 (3), 229-241.

Vysoudil, M. et al. (2012): Podnebí Olomouce. Climate of Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 212 s.

Řepka, M., Lipina, P., Vysoudil, M. (2012): Historie a současnost meteorologických pozorování v Olomouci. Meteorologické zprávy 65, 5, 129-138.

Vysoudil, M., Tomáš, M. (2011): Teplotní a srážkové poměry Olomouce. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 301, 69-91.

Sedlák, P., Prislinger, J., Vysoudil, M. (2010): Využití dat z družice LANDSAT pro detekci tepelného znečištění v městské a příměstské krajině. In Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D: Faculty of Economics and Administration. 16. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, 264-278.

Středová, H., Bokwa, A., Dobrovolný, P., Krédl, Z., Krahula, L., Litschmann, T., Pokorný, R., Rožnovský, J., Středa, T., Vysoudil, M. (2011): Mikroklima a mezoklima měst, mikroklima porostů. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav. 102 s.

Vysoudil, M. (2010): Místní klimatické efekty: Výskyt a projevy v městské a krajině. Geographia Cassoviensis 4 (1), 176-179.

Jurek, M., Vysoudil, M. (2005): Summer Air Temperatures in Ljubljana (Slovenia) and Olomouc (Czech Republic) in the Period 1961–2000. Dela 23, 245–258.

Měřicí stanice