Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Percepce geografického prostoru

Percepce geografického prostoru

Percepce geografického prostoru text.

Zapojené osoby z katedry geografie

Projekty

Aktuálně řešené projekty

Uzavřené projekty

Publikace

Web of Science

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D., Brisudová, L. (2020): To fear or not to fear? Exploring the temporality of topophobia in urban environments. Moravian Geographical Reports, 28 (4), p. 308-321. ISSN 1210-8812. DOI: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0023

Brisudová, L., Šimáček, P., Šerý, M. (2020): Mapping topo-ambivalent places for the purposes of strategic planning of urban space. The case of Šternberk, the Czech Republic. Journal of Maps, 16 (1), p. 203-209. ISSN 1744-5647. DOI: 10.1080/17445647.2020.1844087

Šimáček, P., Paloušková, K., Hercik, J. (2020): Spatial Images and Changes in their Graphic Representation in Primary and Lower Secondary School Students / Prostorne slike i promjene u njihovom grafičkom prikazu kod učenika osnovne škole. Croatian Journal of Education, 22 (3), p. 935-964. ISSN 1848-5197. DOI: 10.15516/cje.v22i3.3648

Pánek J., Pászto V., Šimáček P. (2018): Spatial and Temporal Comparison of Safety Perception in Urban Spaces. Case Study of Olomouc, Opava and Jihlava. In: Ivan I., Horák J., Inspektor T. (eds) Dynamics in GIscience. GIS OSTRAVA 2017. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham, s. 333-346. DOI: 10.1007/978-3-319-61297-3_24

Šerý, M., Šimáček, P. (2013): Vnímání hranic obyvatelstvem regionů s rozdílnou kontinuitou socio-historického vývoje jako dílčí aspekt jejich regionální identity. Geografie, roč. 118, č. 4, s. 392–414. ISSN 1212-0014.

Šerý, M., Šimáček, P. (2012): Perception of the historical border between Moravia and Silesia by the Jeseník area residents as partial aspect of their regional identity. Moravian Geographical Reports, 2/2012, roč. 20, s. 36-46. ISSN 1210-8812.

Ostatní publikace

Šimáček, P., Doležal, D., Šerý, M., Fiedor, D., Pánek, J., Szczyrba, Z. (2020): Participativní mapování míst strachu z kriminality jako příspěvek k rozvoji urbánního prostředí. Urbanismus a územní rozvoj, roč. XXIII, č. 5, s. 4-10. ISSN 1212-0855

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D. (2020): Mapování míst strachu jako příspěvek k rozvoji města. In: Vogt D., Kebza M., Novotná M. (eds.): Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů: Sborník abstraktů z Výroční konference ČGS, 8.–10. září 2020, Plzeň, s. 93.

Hercik, J., Stodůlka, M., Šimáček, P. (2018): Téma pouští pohledem žáků základních škol. In: Križan, F., Šveda, M. (eds.): Geografia na (v)zostupe: Zborník abstraktov ze 17. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti a 24. zjazdu Českej geografickej spoločnosti 5.–7. 9. 2018, Bratislava, s. 118. ISBN 978-80-223-4576-7

Šimáček, P., Kosová, D. (2016): Percepce strachu z kriminality na území města Jihlavy. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.–7. září 2016, České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 130-134. ISBN 978-80-7394-619-7

Šimáček, P. (2015): Spokojenost obyvatel s bydlením ve velkých městech Olomouckého kraje. In Kulla, M., Novotný, L. (eds.): Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia, Danišovce 21.–23. 10. 2015, Ústav geografie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 36-37. ISBN 978-80-8152-319-9.

Šerý, M., Šimáček, P. (2012): Borders as a part of regional identity of population living within territory with interrupted and uninterrupted tradition. In Chromý, P., Kučera, Z., Jeleček, L., Fialová, D. (eds.): Book of abstracts: XV. International Conference of Historical Geographers: 6.-10.8.2012, Prague, Czechia, Charles University of Prague, Faculty of Science: book of abstracts. Praha, 2012, s. 239. ISBN 978-80-904521-8-3.

Výzkumné zprávy

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D., Minxová, P., Pánek, J., Smolová, I., Szczyrba, Z. (2020): Lokalizace míst strachu ve větších městech Olomouckého kraje a návrh jejich eliminace prostřednictvím nástrojů prevence kriminality. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 32 s.

Šerý, M. (2018): Regiony a města: analýza vývoje a transformace jejich vybraných komponent.

Percepce geografického prostoru