Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Percepce geografického prostoru

Percepce geografického prostoru

Výzkumná skupina sestává ze zaměstnanců a studentů Katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a orientuje se jak na základní, tak aplikovaný výzkum. Ve svém výzkumu se členové skupiny nejčastěji pokoušejí objasnit, jak lidé vnímají prostředí jejich města, jakou roli při tom hrají konkrétní místa a jak dokáží tato místa ovlivňovat časoprostorové chování obyvatel měst. Na základě získaných poznatků se členové výzkumné skupiny snaží poukázat na aspekty, které jsou prakticky využitelné decizní sférou, např. pro prostorové plánování. Členové výzkumné skupiny přispívají taktéž k poznání regionální geografie, kde se specializují na výzkum prostorových představ týkajících se regionů různých měřítek, průběhu jejich hranic a jak jejich vnímání může přispívat k ovlivnění regionální identity.

Zapojené osoby z katedry geografie

Projekty

Aktuálně řešené projekty

Uzavřené projekty

Publikace

Web of Science

Brisudová, L., Klapka, P. (2023): “It should be treated in a better way” – Perceived topovacancy in the participative urban planning. Cities, Volume 141, 104505. ISSN 0264-2751. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104505

Šerý, M., Daňková, M. (2021): When regional identities differ over generation: Deinstitutionalisation of regions and regional identities in a regional amalgam. Journal of Rural Studies, 82, 430–441. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.033

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D., Brisudová, L. (2020): To fear or not to fear? Exploring the temporality of topophobia in urban environments. Moravian Geographical Reports, 28 (4), 308–321. ISSN 1210-8812. DOI: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0023

Brisudová, L., Šimáček, P., Šerý, M. (2020): Mapping topo-ambivalent places for the purposes of strategic planning of urban space. The case of Šternberk, the Czech Republic. Journal of Maps, 16 (1), 203–209. ISSN 1744-5647. DOI: https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1844087

Šimáček, P., Paloušková, K., Hercik, J. (2020): Spatial Images and Changes in their Graphic Representation in Primary and Lower Secondary School Students / Prostorne slike i promjene u njihovom grafičkom prikazu kod učenika osnovne škole. Croatian Journal of Education, 22 (3), 935–964. ISSN 1848-5197. DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v22i3.3648

Pánek J., Pászto V., Šimáček P. (2018): Spatial and Temporal Comparison of Safety Perception in Urban Spaces. Case Study of Olomouc, Opava and Jihlava. In: Ivan I., Horák J., Inspektor T. (eds) Dynamics in GIscience. GIS OSTRAVA 2017. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham, 333–346. DOI: 10.1007/978-3-319-61297-3_24

Šerý, M., Šimáček, P. (2013): Vnímání hranic obyvatelstvem regionů s rozdílnou kontinuitou socio-historického vývoje jako dílčí aspekt jejich regionální identity. Geografie, 118 (4), 392–414. ISSN 1212-0014

Šerý, M., Šimáček, P. (2012): Perception of the historical border between Moravia and Silesia by the Jeseník area residents as partial aspect of their regional identity. Moravian Geographical Reports, 20 (2), 36–46. ISSN 1210-8812

Ostatní publikace

Šerý, M., Brisudová, L., Buil-Gil, D., Kimic, K., Polko, P., Solymosi R. (2023): The perception of personal security in urban parks. Comparative analysis of research methods. In: Smaniotto Costa C., Fathi M., García-Esparza J.A. (eds) Placemaking in Practice Volume 1: Experiences and Approaches from a Pan-European Perspective (s. 290–308). Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-54238-9. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004542389

Šimáček, P., Doležal, D., Šerý, M., Fiedor, D., Pánek, J., Szczyrba, Z. (2020): Participativní mapování míst strachu z kriminality jako příspěvek k rozvoji urbánního prostředí. Urbanismus a územní rozvoj, roč. XXIII, č. 5, s. 4-10. ISSN 1212-0855

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D. (2020): Mapování míst strachu jako příspěvek k rozvoji města. In: Vogt D., Kebza M., Novotná M. (eds.): Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů: Sborník abstraktů z Výroční konference ČGS, 8.–10. září 2020, Plzeň, s. 93.

Hercik, J., Stodůlka, M., Šimáček, P. (2018): Téma pouští pohledem žáků základních škol. In: Križan, F., Šveda, M. (eds.): Geografia na (v)zostupe: Zborník abstraktov ze 17. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti a 24. zjazdu Českej geografickej spoločnosti 5.–7. 9. 2018, Bratislava, s. 118. ISBN 978-80-223-4576-7

Šimáček, P., Kosová, D. (2016): Percepce strachu z kriminality na území města Jihlavy. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.–7. září 2016, České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 130-134. ISBN 978-80-7394-619-7

Šimáček, P. (2015): Spokojenost obyvatel s bydlením ve velkých městech Olomouckého kraje. In Kulla, M., Novotný, L. (eds.): Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia, Danišovce 21.–23. 10. 2015, Ústav geografie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 36-37. ISBN 978-80-8152-319-9

Šerý, M., Šimáček, P. (2012): Borders as a part of regional identity of population living within territory with interrupted and uninterrupted tradition. In Chromý, P., Kučera, Z., Jeleček, L., Fialová, D. (eds.): Book of abstracts: XV. International Conference of Historical Geographers: 6.-10.8.2012, Prague, Czechia, Charles University of Prague, Faculty of Science: book of abstracts. Praha, 2012, s. 239. ISBN 978-80-904521-8-3

Výzkumné zprávy

Doležal, D. (2023): "MAPA ŠTĚSTÍ" - Lokalizace pozitivně vnímaných míst na území města Přerova, návrhy ke zvýšení atraktivity a výsledky dotazníkového šetření. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 47 s. Online příloha zde.

Šimáček, P., Brojáčová, D., Frýba, J., Meduna, J., Pohanka, P., Procházka, P., Růžičková, T., Vykopalová, B. (2022): Výzkumná zpráva z dotazníkového šetření realizovaného na území města Moravský Beroun pro potřeby tvorby strategického rozvojového dokumentu města. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 17 s.

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D., Minxová, P., Pánek, J., Smolová, I., Szczyrba, Z. (2020): Lokalizace míst strachu ve větších městech Olomouckého kraje a návrh jejich eliminace prostřednictvím nástrojů prevence kriminality. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 32 s.

Šerý, M. (2018): Regiony a města: analýza vývoje a transformace jejich vybraných komponent.

Percepce geografického prostoru