Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2004

CEP

Urbanistický rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru
Grant MMR ČR WB 20-04
Řešitel: RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Transformace sektoru služeb na území Moravy
Grant GA ČR 402/04/0535
Řešitel: RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Antropogenní transformace reliéfu a současné geomorfologické pochody v okrajové části České tabule
Grant GA ČR 205/02/D009 (postdoktorský)
Řešitel: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

UP

Multimediální učební text Cvičení z GIS pro biologické obory
Grant FRVŠ-F
Řešitel: Mgr. Aleš Létal

Inovace výuky předmětu Terénní cvičení ze socioekonomické geografie
Grant FRVŠ-F
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček

Pokračování bakalářského studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia
Grant MŠMT „Program na podporu rozvoje struktury“
Řešitelé: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc., RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Zahraniční

Studierung des Hochgebirgeskar­stes, der Reliefsglazial­sformen, der Boreal- und Alpinevegetation und ihre Schutzsysteme
Mezinárodní grant ve spolupráci s Geografickým institutem Vídeňské univerzity
Řešitel: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.