Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Terénní cvičení z regionální geografie 1

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/TCRG1 5 dnů 5 Zp 2 LS A Bc. Regionální geografie

Vedoucí cvičení: RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Renata Pavelková. Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Terénní cvičení – květen 2017