Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2014 – Učitelství geografie

Termín odevzdání bakalářských prací: 9. 1. 2014 do 14.00 nebo 13. 5. 2014 do 14.00.
Obhajoby bakalářských prací: 3. 2. 2014 nebo 9.–11. 6. 2014.

Bakalářské práce odevzdané k obhajobě 9.–11. června 2014

Adamec Petr

Zaniklé obce Domažlicka
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: A

Boželník Lukáš

Percepce kvality ovzduší v Opavě
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 14. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Lehnert)
Výsledek obhajoby: B

Brhlíková Anežka

Těžba nerostných surovin v okolí Brodku u Přerova
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (mgr. Dušková)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: A

Buráňová Kamila

Dokumentace a hodnocení slunečních hodin v okresech Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Šimáček)
Výsledek obhajoby: A

Cohorna Lukáš

Ochrana území před povodňovým rizikem na dolním toku Metuje
Text práce (PDF 10 MB)
Předloženo: 21. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Pavelková)
Výsledek obhajoby: A

Dočekalová Lenka

Vybrané tvary reliéfu v povodí Brtnice
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 28. 4. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Smolová)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: B

Dočkalová Jaroslava

Vybrané politickogeografické aspekty konfliktu v Súdánu
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 31. 3. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: B

Dvořák Martin

Politickogeografické problémy pásma Gazy
Text práce (PDF 22 MB)
Předloženo: 14. 4. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: B

Havela Jiří

Chráněná území Prostějovska
Text práce (PDF 2 MB), příloha 1 (PDF 3 MB), příloha 2 (PDF 14 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: E

Kácovská Karolina

Místní klima povodí Vrchlice
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: A

Klementová Veronika

Památné a významné stromy a jejich využití ve výuce
Text práce (PDF 9 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Mackovčin)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: A

Kosík David

Baťův kanál a jeho potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v regionu
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 12. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: C

Milar Tomáš

Změny deklarovaného jazyka a národnosti mezi lety 1910 a 1921 ve vybraných obcích Olomoucka
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 5. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: A

Rozsívalová Zuzana

Zámecký park Čechy pod Kosířem
Text práce (PDF 2 MB), příloha (PDF 12 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Dušková)
Výsledek obhajoby: D

Sedláčková Kateřina

Výskyt alergenních rostlin v oblasti Lošov, Radíkov
Text práce (PDF 5 MB), příloha 1 (PDF 5 MB), příloha 2 (MP4 8 MB)
Předloženo: 17. 5. 2013 Posudek vedoucího BP (dr. Létal)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Lehnert)
Výsledek obhajoby: E

Strážnický Filip

Analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 16. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 10. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Král)
Výsledek obhajoby: B

Šnírerová Ivana

Komparácia demografických ukazovateľov Českej republiky a Slovenska
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 7. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (doc. Halás)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: B

Vystavělová Andrea

Dokumentace a hodnocení slunečních hodin v okrese Svitavy
Text práce (PDF 4 MB), příloha (PDF 9 MB)
Předloženo: 13. 5. 2014 Posudek vedoucího BP (dr. Jurek)
Obhajoba: 9. 6. 2014 Posudek oponenta BP (mgr. Lehnert)
Výsledek obhajoby: A

Student

Téma
Text práce (PDF xx MB)
Předloženo: xx. 5. 2014 Posudek vedoucího BP ()
Obhajoba: zatím neproběhla Posudek oponenta BP ()
Výsledek obhajoby: