Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2011 – Učitelství geografie pro SŠ

Termín odevzdání diplomových prací: do 10. 1. 2011 do 14.00 nebo do 21. 4. 2011 do 14.00.
Obhajoby diplomových prací: 9. 2. 2011 nebo 23.–25. 5. 2011.

Diplomové práce obhajované 23.–25. května 2011

Čouková Lenka, Bc.

Současný stav a perspektivy rozvoje alternativní energie v obcích Olomouckého kraje
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 26. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Jurek) 
Výsledek obhajoby: výborně

Fridrichová Jana, Bc.

Cestovní ruch a rekreace v mikroregionu Podhostýnsko
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Klapka) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Fryčka Jan, Bc.

Prostorové aspekty proliferace jaderných zbraní
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 20. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (mgr. Hercik) 
Výsledek obhajoby: výborně

Hodanová Irena, Bc.

Návrh průvodce školní naučné stezky v CHKO Poodří
Text práce (PDF 10 MB), příloha 3 (JPG 770 kB), příloha 4 (JPG 808 kB), příloha 5 (JPG 914 kB)
Předloženo: 27. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Loučková) 
Výsledek obhajoby: výborně

Hodoňová Veronika, Bc.

Vývoj na trhu bydlení v Olomouckém kraji po roce 1989
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (mgr. Šimáček) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Horáčková Jana, Bc.

Geomorfologické poměry reliéfu v povodí Dolnonětčického potoka a Šišemky
Text práce (PDF 9 MB), příloha 1 (PDF 7 MB), příloha 8 (ZIP 44 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Loučková)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: výborně

Kánská Jana, Bc.

Hierarchie dopravních středisek ČR se zaměřením na Olomoucký kraj
Text práce (PDF 10 MB)
Předloženo: 27. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (mgr. Kladivo)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (mgr. Hercik) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Koubová Veronika, Bc.

Fluviální a kryogenní tvary reliéfu v severní části Hanušovické vrchoviny
Text práce (PDF 4 MB), přílohy 1–5 (PDF 5 MB), příloha 6 (ZIP 35 MB), příloha 7 (ZIP 14 MB), příloha 8 (PDF 13 MB)
Předloženo: 27. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Kirchner)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: výborně

Krzystková Aneta, Bc.

Koňské stezky na Jesenicku: udržitelná aktivita v cestovním ruchu
Text práce (PDF 2 MB), příloha 3 (GIF 12 MB), příloha 4 (JPG 6 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Mazánková Kateřina, Bc.

Geografická analýza obslužné sféry mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem
Text práce (PDF 12 MB)
Předloženo: 27. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (mgr. Daniel) 
Výsledek obhajoby: výborně

Moravcová Veronika, Bc.

Vybrané tvary reliéfu v povodí Stonávky – využití ve výuce zeměpisu
Text práce (PDF 6 MB), přílohy 13–21 (PDF 3 MB), přílohy 22–30 (PDF 2 MB), příloha 31 (PDF 11 MB), příloha 32 (ZIP 10 MB)
Předloženo: 20. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Jurek) 
Výsledek obhajoby: výborně

Nešvera Jakub, Bc.

Fluviální tvary reliéfu vybraných toků v Křivoklátské vrchovině
Text práce (PDF 4 MB), příloha 1 (JPG 2 MB), příloha 2 (JPG 2 MB), příloha 3 (JPG 3 MB), příloha 4 (ZIP 36 MB)
Předloženo: 29. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Loučková)
Výsledek obhajoby: výborně

Paščenko Libor, Bc.

Geomorfologie údolí Moravské Sázavy v Zábřežské vrchovině
Text práce (PDF 3 MB), přílohy 1–2 (PDF 600 kB), příloha 4 (PDF 4 MB)
Předloženo: 18. 5. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Kirchner)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (doc. Smolová)
Výsledek obhajoby: dobře

Potůček Roman, Bc.

Regionálně geografická analýza Osoblažska se zaměřením na vývoj po roce 1989
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 19. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Soušková Kateřina, Bc.

Vývoj a současný stav vnitřní prostorové struktury města Opavy
Text práce (PDF 18 MB)
Předloženo: 20. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Klapka) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Stráníková Blanka, Bc.

Regiony a regionalizace ve Zlínském kraji
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 26. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (mgr. Kladivo)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Klapka) 
Výsledek obhajoby: výborně

Šťovíček Jan, Bc.

Možnosti využití opuštěných antropogenních tvarů reliéfu na Benešovsku
Text práce (PDF 2 MB), příloha 1 (ZIP), příloha 2 (JPG 2 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: výborně

Tomšíčková Marie, Bc.

Slušovice po dvaceti letech: sociálně geografická studie o změnách v obci v letech 1989–2009
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 27. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: výborně

Tvrzická Aneta, Bc.

Antropogenní tvary reliéfu v jižní části povodí Žejbra
Text práce (PDF 5 MB), příloha 1 (PDF 5 MB), příloha 2 (PDF 5 MB), příloha 4 (ZIP 19 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Viktorinová Martina, Bc.

Vývoj vnitřní prostorové struktury města Uherské Hradiště
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 23. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Klapka) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Vlková Dana, Bc.

Cestovní ruch na Uherskobrodsku: současnost a perspektivy
Text práce (PDF 3 MB), příloha 1 (ZIP 3 MB)
Předloženo: 21. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Klapka) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Wewiórková Pavla, Bc.

Ovlivnění krajiny hornickou činností – soubor pracovních listů pro výuku zeměpisu
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 29. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 24. 5. 2011 Posudek oponenta DP (dr. Kirchner) 
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Zemek Jan, Bc.

Geografická charakteristika římskokatolické církve – Děkanát Uherský Brod
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 29. 4. 2011 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: zatím neproběhla Posudek oponenta DP (dr. Mintálová) 
Výsledek obhajoby: výborně