Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographia Moravica

Geographia Moravica

Od roku 1960 vydává Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci publikační řadu Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica. Se záměrem zkvalitnit dosavadní formu naší ediční činnosti jsme řadu AUPO Geographica transformovali v roce 2009 na časopis vycházející dvakrát ročně a obsáhlejší studie jsme se rozhodli vydávat nepravidelně v edici Geographia Moravica. V této řadě budeme vydávat především výsledky vědecké činnosti pracovníků katedry a pracovišť spolupracujících na úkolech, ve kterých katedra participuje. Budou zde uveřejňovány monografické studie a monotematické soubory příspěvků z různých oblastí geografie.

Redakční rada  Václav Toušek (předseda), Marián Halás, Vladimír Ira, Pavel Klapka, Zdeněk Szczyrba

Vydavatel  Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc