Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Přírodní zdroje, jejich ochrana a využívání

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/PZOV 2 + 1 + 0 4 Zp, Zk 1 LS B Mgr. Regionální geografie

Vyučující: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Požadavky ke zkoušce
písemná:

ústní:
písemný test – z přednášek (základní poznatky),—60 % úspěšnost
+ vlastní zpracovaná studie včetně projektového záměru: Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec
—

Požadavky ke cvičením

1. práce na téma Přírodní zdroje, jejich ochrana a využívání
—Téma pro dvojici -—prezentace (10 – 15 minut) – dle harmonogramu
—textová část – do 30. dubna 2016

2. práce na téma: Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec
—téma jednotlivec – zpracování ke zkoušce
- —jak jsou využívány zdroje (vodní elektrárna, solární, větrná, geotermální, bioplynová stanice apod.
- —legislativní omezení, ochranná pásma
- —projekty ze SFŽP získané obcí
- —návrh projektu do formuláře - formulář
- —finance - buď součást textu - ve wordu - nebo lze využít formulář: finance 1   finance 2
- do 30. dubna 2014

Prezentace 1
Prezentace 2
Prezentace 3

 

 

Podkladové materiály
Evropské fondy pro obce (pdf)
Seznam výzev CZ-PL (pdf, aktuální k 6.3.2016)
Seznam výzev OPŽP (pdf, aktuální k 6.3.2016)