Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionální geografie Polska

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/RGPOL 1 + 1 + 0 3 Zk ZS B Mgr. Regionální geografie
ZS B Doplňkové pedagogické studium geografie

Vyučující: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Regionální geografie Polska

Zdeněk Szczyrba a Irena Smolová, 2012
Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ č. 2610/2012

Regionální geografie Polska

Přednáška – osnova prezentací

Vybraná témata – česko-polské vztahy

Mapy

Zdroje dat

Seminář