Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Terénní cvičení z regionální geografie 2 – 2017

Terénní cvičení z regionální geografie 2

Termín: čtvrtek 4. května až neděle 7. května 2017 (+ závěrečné vyhodnocení 15. května 2017)

Vedoucí terénního cvičení: doc. Marián Halás
Další vyučující: dr. Jindřich Frajer, dr. Jan Hercik, dr. Petr Šimáček

Odborná náplň a organizační pokyny

Odborná náplň včetně organizačních pokynů bude upřesněna na informační schůzce, která se uskuteční v úterý 5. dubna 2017 v 9.45, místnost LP 3005. Účast je povinná. Přidělení témat, konzultantů a další podrobnosti viz Geomoodle.

Místo

Odry a okolí

Ubytování: Městská ubytovna na koupališti, Ke Koupališti 646 (170 Kč osoba/noc, celkem 3 noci). Stravování individuální.

Zálohu na ubytování ve výši 510 Kč noste sekretářce katedry, paní Věře Háblové, do 13. dubna 2017 (do 15.00) v době jejích úředních hodin (připravte si přesný obnos).

Doprava

Doprava na místo a z místa individuální, pro zájemce možno vyrazit na kole s pelotonem pod vedením doc. Haláse.