LEXIKON TVARŮ

menu / lexikon tvarů / krasové tvary

Kras je soubor tvarů reliéfu v krasových (propustných a rozpustných) horninách, který vzniká krasovými pochody. Název kras je odvozen od slovinského krš, které znamená kámen nebo skála. Věda, která se zabývá studiem krasových jevů a tvarů se nazývá karsologie.

Mezi krasové pochody řadíme rozpouštění krasových hornin srážkovou a tavnou vodou, opětné vylučování rozpuštěných látek a vznik specifických tvarů reliéfu jako jsou např. krápníky, sesedání povrchu vlivem rozpouštění krasových hornin a krasové řícení.

Brčko

Estavela

Geologické varhany

Jeskyně

Jeskynní chodba

Jeskynní portál

Jeskynní systém

Krápník

Krasová plošina

Krasové údolí

Krasový komín

Krasový kužel

Mogot

Propadani

Propast

Sifon

Škrapy

Stalagmit

Stalagnát

Stalaktit

Záclona

Závrt