Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2015

CEP

Urbánní a suburbánní kvalita života: geografický pohled
Grant GA ČR GAP404/11/1811
Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D.

Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR
Grant MZE QJ1220233
Řešitel: RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.

EU

Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce
Grant OP přeshraniční spolupráce ČR-Polsko CZ.3.22/2.3.00/12.03373
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Mgr. Petr Kladivo, Ph.D., Mgr. Jan Geletič, Mgr. Zdeněk Opravil, Mgr. Pavel Roubínek

UP

Geografické struktury a interakce: analýza a modelování organizace prostoru
Grant IGA PrF_2015_006
Řešitel: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.