Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2007 – Mezinárodní rozvojová studia

Práce obhajované 29. srpna 2007 (náhradní termín)

Knoflíček Miloš

Volby v demokratických zemích Latinské Ameriky na počátku 21. století: vybrané aspekty
Elektronická podoba práce (PDF 420 kB)
Práce předložena k obhajobě: 24. 8. 2007 
Datum obhajoby: dosud nepřijato k obhajobě (práce není kompletní)
Posudek vedoucího práce (dr. Fňukal)
Posudek oponenta práce (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: dosud neproběhla

Matucha Jan

Olomoučtí bezdomovci
Elektronická podoba práce (PDF 2,2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 14. 8. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Bíl)
Posudek oponenta práce (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: výborně

Vymětalíková Petra

United Nations Peacekeeping in the Balkans
Elektronická podoba práce (PDF 501 kB)
Práce předložena k obhajobě: 15. 8. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Fňukal)
Posudek oponenta práce (mgr. Opršal)
Výsledek obhajoby: výborně

Práce obhajované 7. a 8. června 2007 (řádný termín)

Bayerová Magdaléna

Nelegální obchod s chráněnými druhy rostlin a živočichů (druhy CITES) s důrazem na rozvojové země
Elektronická podoba práce (PDF 1,6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (mgr. Opršal)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Bojko Štěpán

Liberalizace obchodu se zemědělskými produkty mezi Evropskou unií a rozvojovými zeměmi – možné důsledky
Elektronická podoba práce (PDF 647 kB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (doc. Nováček)
Posudek oponenta práce (Mgr. Syrovátka)
Výsledek obhajoby: výborně

Bos Zbyněk

Geografie opia
Elektronická podoba práce (PDF 847 kB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Fňukal)
Posudek oponenta práce (mgr. Krejčí)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Bušová Andrea

Podpora školství v Bangladéši na příkladě aktivit občanského sdružení ADRA
Elektronická podoba práce (PDF 954 kB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (doc. Nováček)
Posudek oponenta práce (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Crha Martin

Důsledky evropské kolonizace pro domorodé obyvatelstvo Mexika
Elektronická podoba práce (PDF 1,1 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Fňukal)
Posudek oponenta práce (dr. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: výborně

Červenková Simona 

Příčiny chudoby v Egyptě
Elektronická podoba práce (PDF 1,2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 10. 5. 2007 (zatím pouze elektronická verze)
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (mgr. Opršal)
Posudek oponenta práce (mgr. Syrovátka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Daňková Irena

Psychologické a sociální dopady otrokářství na současnou americkou společnost
Elektronická podoba práce (PDF 1,5 MB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Fňukal)
Posudek oponenta práce (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: výborně

Ducháč Martin

Charakteristika a důsledky vulkanické aktivity v Mexiku
Elektronická podoba práce (PDF 755 kB)
Práce předložena k obhajobě: 17. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Smolová)
Posudek oponenta práce (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: výborně

Dvořáková Šárka

Nezletilí uprchlíci bez doprovodu – problematika udělení azylu
Elektronická podoba práce (PDF 742 kB)
Práce předložena k obhajobě: 17. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (doc. Nováček)
Posudek oponenta práce (dr. Kysučan)
Výsledek obhajoby: výborně

Hájek Jiří

Deforestace v Afghánistánu
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB) (zatím pouze elektronická verze)
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (doc. Nováček)
Posudek oponenta práce (Ing. Petr Jelínek, Ph.D.)
Výsledek obhajoby: výborně

Harmáček Jaromír

Problematika rozvoje vybraných oblastí arabského světa
Elektronická podoba práce (PDF 822 kB), dodatek (shrnutí, PDF 28 kB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Ptáček)
Posudek oponenta práce (dr. Daněk)
Výsledek obhajoby: výborně

Hejkrlíková Markéta

Současné problémy jezer v Africe
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta práce (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výborně

Hrčková Nina

Human security in East Africa
Elektronická podoba práce (PDF 321 kB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (doc. Nováček)
Posudek oponenta práce (mgr. Opršal)
Výsledek obhajoby: výborně

Hudec Dušan

Environmentální problémy Mongolska a jejich dopad na lidský rozvoj
Elektronická podoba práce (PDF 1,5 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (mgr. Opršal)
Posudek oponenta práce (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: dobře

Ježek František

Charakteristika a důsledky seismické aktivity ve Střední Americe (se zaměřením na Nikaraguu)
Elektronická podoba práce (PDF 932 kB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Smolová)
Posudek oponenta práce (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Knytlová Tereza 

Systémy zemědělství v rozvojových zemích
Elektronická podoba práce (PDF 642 kB)
Práce předložena k obhajobě: 10. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta práce (dr. Halás)
Výsledek obhajoby: výborně

Kratochvíl Jan

Analýza současných globálních problémů
Elektronická podoba práce (PDF 1,3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 17. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (doc. Nováček)
Posudek oponenta práce (mgr. Opršal)
Výsledek obhajoby: dobře

Kubíček Miroslav

Makedonie – národnostní a náboženská struktura na pozadí historického vývoje
Elektronická podoba práce (PDF 637 kB)
Práce předložena k obhajobě: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Fňukal)
Posudek oponenta práce (mgr. Opršal)
Výsledek obhajoby: výborně

Kuldová Jana

Spravedlivý obchod s kávou – přínos a dopad na producenty v Mexiku
Elektronická podoba práce (PDF 617 kB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Fňukal)
Posudek oponenta práce (mgr. Syrovátka)
Výsledek obhajoby: výborně

Málková Eva

Sociální a politické konflikty v Chiapasu
Elektronická podoba práce (PDF 557 kB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Fňukal)
Posudek oponenta práce (dr. Halás)
Výsledek obhajoby: výborně

Mika Martin

Válečí uprchlíci v Tádžikistánu v devadesátých letech 20. století
Elektronická podoba práce (PDF 847 kB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Ptáček)
Posudek oponenta práce (dr. Halás)
Výsledek obhajoby: výborně

Pavlasová Andrea

Brazilské favely – příčiny, současný stav a možnosti řešení problému
Elektronická podoba práce (PDF 990 kB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Fňukal)
Posudek oponenta práce (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: výborně

Pavlík Petr

Příležitosti a ohrožení českých rozvojových aktivit v Jemenu
Elektronická podoba práce (PDF 1 MB)
Práce předložena k obhajobě: 4. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (doc. Nováček)
Posudek oponenta práce (mgr. Opršal)
Výsledek obhajoby: výborně

Polachová Kateřina

Migrace obyvatel ve Střední Americe během 20. a 21. století: Případová studie Kostariky
Elektronická podoba práce (PDF 2,7 MBi)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (mgr. Dluhý-Smith)
Posudek oponenta práce (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: výborně

Suchý František

Náboženská struktura obyvatel Jamajky (se zaměřením na rastafariánství)
Elektronická podoba práce (PDF 848 kB), příloha (XLS 148 kB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Fňukal)
Posudek oponenta práce (dr. Halás)
Výsledek obhajoby: výborně

Šipošová Simona

Historie a současnost Fair Trade ve světě a jeho perspektivy v České republice
Elektronická podoba práce (PDF 538 kB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (doc. Nováček)
Posudek oponenta práce (mgr. Syrovátka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Štěpničková Kateřina

Rozvojová problematika v obraze médií
Elektronická podoba práce (PDF 645 kB)
Práce předložena k obhajobě: 17. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (mgr. Opršal)
Posudek oponenta práce (mgr. Blanka Medková)
Výsledek obhajoby: výborně

Tománková Markéta

Příčiny potravinových krizí a hladomorů v oblasti východní Afriky
Elektronická podoba práce (PDF 2,5 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta práce (mgr. Opršal)
Výsledek obhajoby: výborně

Topičová Kamila

Mikropůjčky jako nástroj řešení chudoby: zkušenosti z Asie
Elektronická podoba práce (PDF 491 kB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Brůhová-Foltýnová)
Posudek oponenta práce (mgr. Syrovátka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Žwak Pavel

Situace ve Rwandě – perspektivy dalšího vývoje
Elektronická podoba práce (PDF 469 kB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (doc. Nováček)
Posudek oponenta práce (dr. Kysučan)
Výsledek obhajoby: výborně