Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2009 – Učitelství zeměpisu pro SŠ

Termín odevzdání diplomových prací: 24. 4. 2009 (pouze neobhájené práce lze v upravené verzi odevzdat podruhé, a to do 31. 7. 2009).
Obhajoby diplomových prací: 25. 5. 2009 (obhajoby opravených verzí prací 27. 8. 2009).

Diplomové práce obhajované 25. května 2009

Čapka Roman

Cestovní ruch ve městě Třebíč
Elektronická podoba práce (PDF 4 MB)
Předloženo k obhajobě: 24. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Kohoutek Jan

Geomorfologie vybraných lyžařských tratí v Krkonoších
Elektronická podoba práce (7 MB)
Předloženo k obhajobě: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Posudek oponenta DP (mgr. Šaňková)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Novotná Lenka

Cestovní ruch v České republice a Slovenské republice – vývoj po roce 1989
Elektronická podoba práce (6 MB)
Předloženo k obhajobě: 24. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta DP (mgr. Kladivo)
Výsledek obhajoby: dobře

Skácelíková Iva

Problematika recyklace plastů na příkladu Pardubického kraje
Elektronická podoba práce (2 MB)
Předloženo k obhajobě: 24. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 5. 2009
Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta DP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: dobře

Diplomové práce obhajované 27. srpna 2009

Košař Adam

Geografická analýza trhu práce Zlínského kraje
Elektronická podoba práce (PDF 2,5 MB)
Předloženo k obhajobě: 5. 8. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: výborně

Ostrý Jiří

Města Olomouckého kraje: vývoj po roce 1869
Elektronická podoba práce (PDF 755 kB)
Předloženo k obhajobě: 11. 8. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: dobře

Pešková Romana

Geografická analýza trhu práce v Pardubickém kraji
Elektronická podoba práce (PDF 984 kB)
Předloženo k obhajobě: 31. 7. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Pojer Miloš

Těžba štěrkopísků v Dyjsko-svrateckém úvalu
Elektronická podoba práce (PDF 2 MB)
Předloženo k obhajobě: 30. 7. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Posudek oponenta DP (doc. Toušek)
Výsledek obhajoby: dobře