Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2014 – Učitelství geografie pro SŠ

Termín odevzdání diplomových prací: 9. 1. 2014 do 14.00 nebo 24. 4. 2013 do 14.00.
Obhajoby diplomových prací: 3. 2. 2014 nebo 21.–23. 5. 2014.

Diplomové práce obhajované 3. února 2014

Holomek Jakub, Bc.

Soubor pracovních listů a metodik pro terénní výuku v okrese Vsetín
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 9. 1. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: A

Šatka Radek, Bc.

Historicko-geografická analýza vývoje města Brumov-Bylnice od počátku 19. století
Text práce (PDF 21 MB)
Předloženo: 8. 1. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: C

Tláskal Milan, Bc.

Postavení terénní výuky v kurikulu základní školy a její využití pro výuku na Olomoucku
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 7. 1. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: A

Vlčková Kateřina, Bc.

Chráněná území v CHKO Bílé Karpaty
Text práce (PDF 3 MB), volné přílohy (ZIP 11 MB)
Předloženo: 8. 1. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Mackovčin)
Obhajoba: 3. 2. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: C

Diplomové práce obhajované 21.–23. května 2014

Adámek Pavel, Bc.

Hodnocení území na bývalých rybničních plochách v povodí Chrudimky - jejich současný stav a možné změny využití
Text práce (PDF 8 MB), příloha (PDF 0,2 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: A

Altmanová Hana, Bc.

Vývoj, současný stav a perspektivy školské sítě na Vítkovsku
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 16. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 23. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová)
Výsledek obhajoby: B

Boček Lukáš, Bc.

Geografie Frýdecko-Místecka - učební text pro střední školy
Text práce (PDF 18 MB)
Předloženo: 28. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: B

Cachová Iveta, Bc.

Krajina CHKO Žďárské vrchy ve výuce geografie na základních a středních školách
Text práce (PDF 8 MB), Příloha 1 (PDF 1 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: A

Dejdarová Lenka, Bc.

Významná stromořadí Pardubického kraje
Text práce (PDF 35 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Pavelková)
Výsledek obhajoby: C

Helmer Jaroslav, Bc. 

Zastoupení částí obcí při volbách do obecních zastupitelstev na příkladu moravských krajů
Text práce (PDF 10 MB)
Předloženo: 7. 5. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: student vzal před obhajovou práci zpět na přepracování Posudek oponenta DP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: neproběhla

Hošková Hana, Bc.

Optimalizace nakládání s odpady v obci Stará Ves
Text práce (PDF 7 MB)
Předloženo: 10. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Létal)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Lehnert)
Výsledek obhajoby: A

Hudský Tomáš, Bc.

Projekt výuky místního regionu na střední škole – příklad pro Krnovsko
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 17. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Pavelková)
Výsledek obhajoby: B

Kolařík Roman, Bc.

Příspěvek ke studiu teplotních inverzí v Olomouci
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 28. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: D

Látera Martin, Bc.

Projekt výuky místního regionu na střední škole – příklad pro Havlíčkobrodsko
Text práce (PDF 1 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: A

Macháčková Iva, Bc.

Geomorfologické poměry údolí Doubravy a jejich využití v pedagogické praxi
Text práce (PDF 20 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Jurek)
Výsledek obhajoby: A

Mikulovský Tomáš, Bc.

Antropogenní ovlivnění reliéfu celku Povážské podolie
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 24. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Mackovčin)
Výsledek obhajoby: A

Misař Jakub, Bc.

Efekt kandidáta na příkladu voleb do Senátu Parlamentu České republiky na území Moravskoslezského kraje
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 17. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: B

Odstrčilová Petra, Bc.

Trh práce v okrese Šumperk: hodnocení situace pomocí regionálně geografické analýzy
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 4. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: A

Pilchová Jana, Bc.

Hodnocení sociálních a ekonomických proměn Karvinska po roce 1989 z pohledu mladé generace
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 5. 5. 2014 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý)
Výsledek obhajoby: A

Polívková Eva, Bc.

Cestovní ruch a rekreace na Rožnovsku
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 28. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: C

Roza Jan, Bc.

Geografický potenciál města Trutnov: alokace obyvatelstva a občanské vybavenosti
Text práce (PDF 8 MB)
Předloženo: 17. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 21. 5. 2014 Posudek oponenta DP (doc. Halás)
Výsledek obhajoby: A

Šenková Barbora, Bc.

Geografické aspekty energetiky v Evropě – výukový model pro střední školy
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 22. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Lehnert)
Výsledek obhajoby: A

Šlupinová Ivana, Bc.

Návrh učebnice a pracovních listů pro výuku tématu místní krajina ve školách na Novojičínsku
Text práce (PDF 10 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (mgr. Hercik)
Výsledek obhajoby: A

Šperk Jan, Bc.

Pohledové linie Mariánské zahrady
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Mackovčin)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: A

Urbančíková Nikol, Bc.

Tvorba pracovního sešitu Jižní a Jihovýchodní Asie pro střední školy
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 23. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Ptáček)
Obhajoba: 23. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: B

Velešík Marian, Bc.

Srovnání vývoje vodního hospodářství na území správních obvodů ORP Svitavy a ORP Litomyšl
Text práce (PDF 6 MB)
Předloženo: 30. 4. 2014 Posudek vedoucího DP (dr. Pavelková)
Obhajoba: 22. 5. 2014 Posudek oponenta DP (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: A