Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Terénní cvičení z regionální geografie 2

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/TCRG2 5 dnů 5 Zp 2 LS A Bc. Regionální geografie

Vyučující: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D., Mgr. Jan Hercik, Ph.D., Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Pokyny – květen 2017