Search  |  Česky

Mgr. Pavel KLAPKA, Ph.D.

Pavel Klapka

senior lecturer, human geography section

tel.: (+420) 585 634 591, (+420) 739 249 171
e-mail: pavel.klapka@upol.cz | Web: cenars.upol.cz

consultation hours: Monday 2:45 to 4:15 p.m. or preferably any time by prior arrangement (e-mail)

Česky

Teaching Competence

In Czech

Geografie cestovního ruchu a rekreace (KGG/GESL)
Prostorové interakce a deformace (KGG/PID)
Seminář z geografie cestovního ruchu a rekreace (KGG/SESL)
Vývoj geografického myšlení (KGG/MYS)

Qualifications

1996-2001

Mgr. (M.Sc.)
Masaryk University, Faculty of Science (study programme Geography, field of study Geography) and Faculty of Arts (field of study English and American Studies)
(diploma thesis: Krkonoše a trvale udržitelný rozvoj [the Giant Mts. and Sustainable Development])

2001-2006

Ph.D.
Masaryk University, Faculty of Science (study programme Geography, study discipline regional geography and regional development)
(dissertation thesis: Návrh strategie udržitelnosti pro biosférickou rezervaci Krkonoše [A Strategy for Sustainability of the Giant Mts. Biosphere Reserve: a proposal])

Career

2001-2007

Centre of Regional Development of the Masaryk University (scientific worker)

2004-2014

Institute of Geonics of the Academy of Science of the Czech Republic, branch of environmental geography (scientific worker, research worker)

2005-2006

Institute of Geography of the Faculty of Science of the Masaryk University (scientific worker)

since 2007

Palacký University, Faculty of Science, Department of Geography (senior lecturer)

Publications

List of all publicationsList of all publications

List of publications since 2005:

in English

2018

HALÁS, M., KLAPKA, P., ERLEBACH, M. (2018): Unveiling spatial uncertainty: a method to evaluate the fuzzy nature of functional regions. Regional Studies. DOI: 10.1080/00343404.2018.1537483.

HALÁS, M., KLAPKA, P., HURBÁNEK, P., BLEHA, B., PÉNZES, J., PÁLÓCZI, G. (2018): A definition of relevant functional regions for international comparisons: the case of Central Europe. Area. DOI: 10.1111/area.12487.

MARTINÁT, S., NAVRÁTIL, J., HOLLANDER, J. B., TROJAN, J., KLAPKA, P., KLUSÁČEK, P., KALOK, D. (2018): Re-reuse of regenerated brownfields: Lessons from an Eastern European post-industrial city. Journal of Cleaner Production, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.313

2017

HALÁS, M., KLAPKA, P. (2017): Functionality versus gerrymandering and nationalism in administrative geography: lessons from Slovakia. Regional Studies 51:10, 1568 – 1579.

HALÁS, M., KLAPKA, P., BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries. PLoS ONE 12:11, e0187406.

2016

HALÁS, M., ERLEBACH, M., KLAPKA, P., TOMÁŠ, M. (2016): Efficiency of delineation of administrative regions: a functional region approach. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, 565 – 572.

HALÁS, M., KLAPKA, P., TONEV, P. (2016): The use of migration data to define functional regions: the case of the Czech Republic. Applied Geography 76, 98 - 105.

KLAPKA, P., HALÁS, M. (2016): Conceptualising patterns of spatial flows: Five decades of advances in the definition and use of functional regions. Moravian Geographical Reports 24:2, 2 - 11.

KLAPKA, P., HALÁS, M., NETRDOVÁ, P., NOSEK, V. (2016): The efficiency of areal units in spatial analysis: Assessing the performance of functional and administrative regions. Moravian Geographical Reports 24:2, 47 - 59.

PÁLÓCZI, G., PÉNZES, J., HURBÁNEK, P., HALÁS, M., KLAPKA, P. (2016): Attempts to delineate functional regions in Hungary based on commuting data. Regional Statistics 6:1, 23 - 41.

TOMÁŠ, M., KLAPKA, P., HALÁS, M., ERLEBACH, M. (2016): Inner structure of functional regions: relationships between proto-centres. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, 573 – 579.

2015

HALÁS, M., KLAPKA, P. (2015): Spatial influence of regional centres of Slovakia: analysis based on the distance-decay function. Rendiconti Lincei - Scienze Fisiche e Naturali 26:2, 169 – 185.

HALÁS, M., KLAPKA, P., BEDNÁŘ, M., TONEV, P. (2015): An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation. Environment and Planning A 47:5, 1175 – 1191.

2014

ERLEBACH, M., KLAPKA, P., HALÁS, M., TONEV, P. (2014): Inner structure of functional region: theoretical aspects. In 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, pp. 722 – 727.

HALÁS, M., KLAPKA, P., KLADIVO, P. (2014): Distance-decay functions for daily travel-to-work flows. Journal of Transport Geography 35, pp. 107 - 119.

HALÁS, M., KLAPKA, P., TONEV, P. (2014): A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, pp. 715 – 721.

KLAPKA, P., HALÁS, M., ERLEBACH, M., TONEV, P., BEDNÁŘ, M.(2014): A multistage agglomerative approach for defining functional regions of the Czech Republic: the use of 2001 commuting data. Moravian Geographical Reports 22:4, s. 2 – 13.

2013

KLAPKA, P., ERLEBACH, M., KRÁL, O., LEHNERT, M., MIČKA, T. (2013): The footfall of shopping centres in Olomouc (Czech Republic): An application of the gravity model. Moravian Geographical Reports 21:3, pp. 12 - 26.

KLAPKA, P., HALÁS, M., TONEV, P. (2013): Functional regions: concept and types. In 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Valtice 19.-21.6.2013). Masarykova univerzita, Brno, pp. 94 – 101.

KLAPKA, P., HALÁS, M., TONEV, P., BEDNÁŘ, M. (2013): Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44:1, pp. 45 - 57.

2012

HALÁS, M., KLAPKA, P. (2012): Contribution to regional division of Slovakia based on the application of the Reilly’s model. Hungarian geographical bulletin 61:3, pp. 237 - 255.

HALÁS, M., KLAPKA, P. (2012): Distance decay function and its application in the territory of the Czech Republic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 43:1, pp. 57 - 60.

2010

KLAPKA, P., FRANTÁL, B., HALÁS, M., KUNC, J. V. (2010): Spatial organisation: development, structure and approximation of geographical systems. Moravian Geographical Reports 18:3, pp. 53 - 65.

KLAPKA, P., NIEDŹWIEDŹOVÁ, K. (2010): Geographical organisation of the Nový Jičín region: transformations of its selected aspects during the Industrial Revolution (Czech lands). Moravian Geographical Reports 18:4, pp. 39 - 55.

KLAPKA, P., ROUBALÍKOVÁ, H. (2010): Places and students in urban environment: a time-geographical perspective. Geografický časopis 62:1, pp. 33 - 47.

2009

MARTINÁT, S., FRANTÁL, B., KLAPKA, P., KLUSÁČEK, P. (2009): New Rural Spaces: conflicts, opportunities, and challenges. Moravian Geographical Reports 17:4, pp. 45 - 46.

2008

KUNC, J., KLAPKA, P., FRANTÁL, B. (2008): Innovative potential in the regions of the Czech Republic – economic, societal and regional aspects. In: Svatoňová, H. et al.: Geography in Czechia and Slovakia: theory and practice at the onset of 21st century. Masarykova univerzita, Brno, pp. 246 – 251.

MARTINÁT, S., KLAPKA, P., NOVÁKOVÁ, E. (2008): Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Republic after 1990. Regional Studies 15, PAN Warszawa, pp. 97 - 120.

2007

KLAPKA, P. (2007): Sustainability at the regional level: theory and application. Geografický časopis 59:3, pp. 213 – 226.

2005

KLAPKA, P., KŘEMENOVÁ, G., MARTINÁT, S. (2005): Selected socioeconomic factors affecting landscape structure: analysis, consequences, sustainability (Vrchlabí and Vimperk regions). Moravian Geographical Reports 13:1, Brno, pp. 49 – 61.

TOUŠEK, V., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., JUREK, M., KLAPKA, P. (2005): Czech Republic: portraits of regions. MMR, Praha, 163 pp.

in Czech and other languages

2018

TONEV, P., HALÁS, M., KLAPKA, P. (2018): Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání pracovní dojížďky v letech 1991 – 2011. In: Klímová, V., Žítek, V. eds.: 21st International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, 285 – 292. 

2017

TONEV, P., TOMÁŠ, M., ERLEBACH, M., HALÁS, M., KLAPKA, P. (2017): Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání školské a pracovní dojížďky. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: 20th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, 342 – 348.

2014

HALÁS, M., KLAPKA, P., BLEHA, B., BEDNÁŘ, M. (2014): Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania. Geografický časopis 66:2, s. 89 - 114.

2013

DANIEL, J., FRAJER, J., KLAPKA, P. et al. (2013): Environmentální historie České republiky. Masarykova univerzita, Brno, 198 s.

KUNC, J., MARYÁŠ, J., TONEV, P., FRANTÁL, B., SIWEK, T., HALÁS, M., KLAPKA, P., SZCZYRBA, Z., ZUSKÁČOVÁ V. (2013): Časoprostorové modely nákupního chování české populace. Masarykova univerzita, Brno.

2012

FRANTÁL, B., KLAPKA, P., SIWEK, T. (2012): Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48:5, s. 833 – 857.

FRANTÁL, B., MARYÁŠ, J., JAŇURA, J., KLAPKA, P., KUNC, J., NOVÁKOVÁ, E., OSMAN, R., SIWEK, T., SZCZYRBA, Z., TONEV, P., TOUŠEK, V. (2012): Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. Masarykova univerzita, Brno.

 

DANIEL, J., FRAJER, J., KLAPKA, P. (2010): Komparace vývoje krajinné a funkční struktury suburbií v 19. a 20. století na příkladu města Olomouce. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. OSU, Ostrava, s. 757 - 766.

DANIEL, J., FRAJER, J., KLAPKA, P. (2010): Proměny suburbia: Olomouc-Nová Ulice. Historická geografie 36:1, s. 29 - 50.

HALÁS, M., KLAPKA, P. (2010): Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí. Geografie 115:2, s. 144 - 160.

SIWEK, T., KLAPKA, P., KUNC, J., MARYÁŠ, J., VANČURA, M. (2010): Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców wybranych miast czeskich. In Madurowicz, M. (ed.): Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Uniwersytet Warszawski, Urząd Miasta Stołecznego, Warszawa, s. 287 - 292.

 

HALÁS, M., KLAPKA, P. (2009): Grafické modely regiónov. Acta Geographica Universitatis Comenianae 53, s. 49 - 57.

KLADIVO, P., FŇUKAL, M., HALÁS, M., KLAPKA, P., PTÁČEK, P., SZCZYRBA, Z., TOUŠEK, V. (2009): Vybrané aspekty kvality života obyvatel města Olomouce. In: Poštolka, V. ed.: Geodny Liberec 2008 - Sborník příspěvků. TUL, Liberec, s. 87 - 94.

KUNC, J., FRANTÁL, B., KLAPKA, P., MARYÁŠ, J. (2009): Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ. In: Klímová, V. ed.: XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. ESF MU, Brno, s. 177 - 184.

ŘEHÁK, S., HALÁS, M., KLAPKA, P. (2009): Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho modelu. Geographia Moravica 1. UP v Olomouci, Olomouc, s. 47 - 58.

 

KLAPKA, P. (2008): Krkonoše a udržitelný turismus. Krkonoše a Jizerské hory 2008:3, s. 24 – 25.

KLAPKA, P., TONEV, P. (2008): Regiony a regionalizace. In: Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol.: Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, s.  371 – 397.

KLAPKA, P., VYSKOČIL, A. (2008): Maloskalsko: region vyšlapaný turisty, nebo dějinami? In: Regiony - časoprostorové průsečíky? Práce Historického ústavu AV ČR, řada C - Miscellanea, svazek 21, s. 173 - 192.

KUNC, J., TONEV, P., KLAPKA, P. (2008): Nová průmyslová zóna v Brně – brownfields nebo greenfields? In: Sborník příspěvků z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. ESF MU, Brno, s. 278 – 286.

VAISHAR, A., FRANTÁL, B., KALLABOVÁ, E., KIRCHNER, K., KLAPKA, P., LACINA, J., MARTINÁT, S., ZAPLETALOVÁ, J. (2008): Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení. Studia Geographica 99, ÚGN, Brno.

 

FRANTÁL, B., KLAPKA, P. (2007): Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky. In: Sborník z XXI. sjezdu ČGS, PF JU, České Budějovice, s. 1136 – 1142. (CD ROM)

FRANTÁL, B., KLAPKA, P., KUNC, J. (2007): Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR. Národohospodářský obzor 7:3, s. 35 – 45.

KLAPKA, P. (2007a): Doprava a stavby. In: Flousek, J. et al., eds.: Krkonoše – příroda, historie, život. Miloš Uhlíř – Baset, Praha, s 779 – 784.

KLAPKA, P. (2007b): Správní členění. In: Flousek, J. et al., eds.: Krkonoše – příroda, historie, život. Miloš Uhlíř – Baset, Praha, s 47 – 48.

KLAPKA, P. (2007c): Utváření kulturní krajiny v 19. a 20. století. In: Flousek, J. et al., eds.: Krkonoše – příroda, historie, život. Miloš Uhlíř – Baset, Praha, s 745 – 747.

KLAPKA, P., KUNC, J., JÁNOŠÍK, D. (2007): Inovační potenciál v regionech ČR – komparace krajů. In: Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. ESF MU a Stredoeurópska vysoká škola, Brno, s. 69 – 75. (CD ROM)

KLAPKA, P., MARTINÁT, S., KŘEMENOVÁ, G., VYSKOČIL, A. (2007): Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století. In: Sborník z XXI. sjezdu ČGS, PF JU, České Budějovice, s. 1167 – 1173. (CD ROM)

KLAPKA, P., NOVÁKOVÁ, E., CETKOVSKÝ, S. (2007): Ekosystémové přístupy k zonaci Krkonošského národního parku a biosférické rezervace Krkonoše. Opera Corcontica 44/2, s. 617 – 621.

KLAPKA, P., NOVÁKOVÁ, E., FRANTÁL, B. (2007): Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území. Miscellanea Geographica 14, s. 65 – 70.

KLAPKA, P., NOVÁKOVÁ, E., VYSKOČIL, A. (2007): Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody. Miscellanea Geographica 13, s. 149 – 154.

KUNC, J., KLAPKA, P. (2007): Možnosti výzkumu inovačního prostředí. Miscellanea Geographica 14, s. 99 – 104.

NOVÁKOVÁ, E., KLAPKA, P., VYSKOČIL, A. (2007): Proměny krajiny zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století. Fyzickogeografický sborník 5, MU, Brno, s. 15 - 18.

SZCZYRBA, Z., KLAPKA, P., KUNC, J., TONEV, P. (2007): Difúzní procesy v prostředí českého maloobchodu. Regionální studia 1:1, s. 12 – 18.

VYSKOČIL, A., KLAPKA, P., NOVÁKOVÁ, E. (2007): Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska. Historická geografie 34, s. 296 – 306.

 

KLAPKA, P., KUNC, J. (2006): Inovace v prostoru a čase. In: Sborník z IX. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. ESF MU, Brno, s. 23 - 29.

KUNC, J., KLAPKA, P. (2006): Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje). In: Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference "Inovační potenciál regionů ČR". ESF MU, Brno, s. 71-76.

VYSKOČIL, A., KLAPKA, P., MARTINÁT, S. (2006): Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století. Historická geografie – Supplementum I. Historický ústav, Praha, s. 137 – 162.

KLAPKA, P., KLAPKOVÁ, E., MARTINÁT, S. (2005): Ekologické zemědělství v Krkonoších: vlivy na krajinu a regionální rozvoj. Opera Corcontica 42, Vrchlabí. s. 127 - 137.KLAPKA, P., MARTINÁT, S. (2005): Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850 – 2001). Opera Corcontica 42, Vrchlabí s. 139 – 152.

KŘEMENOVÁ, G., KLAPKA, P., MARTINÁT, S. (2005): Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících strukturu krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí a Vimperk). Fyzickogeografický sborník 3, PřF MU a ČGS, Brno, s. 92 – 97.

TOUŠEK, V., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., JUREK, M., KLAPKA, P. (2005): Česká republika: portréty krajů. MMR, Praha, 163 s.

Projects

Spatial uncertainty and fuzzy regional systems: identification, analysis and implications of pulsating functional regions (member of research team)
GA ČR, GA16-13502S (2016 - 2018)

Human behaviour and activities in geographical environment: analysis and modelling of the organisation of space (principal investigator)
IGA UP, IGA_PrF_2014012 (2014 - 2015)

Urban and suburban quality of life: geographical perspective (member of research team)
GA ČR P404/11/1811 (2011 - 2014)

Innovation of the cource Historical geography (principal investigator)
FRVŠ, 3115 (2011)

Quantitative methods and synthetising graphical methods in approximation, projection and modelling of geographical phenomena (principal investigator)
GA AV ČR, KJB300860901 (2009 - 2011)

Spatio-temporal organisation of daily urban systems: analysis and assessment of selected processes (co-investigator)
GA AV ČR, IAA301670901 (2009 - 2012)

Spatial models of behaviour in changing urban environment: a time geographical approach (co-investigator)
GA ČR,
403/09/0885 (2009 - 2011)

Agriculture in mountain conditions, its spatio-temporal transformations and importance for development of mountain areas (member of research team)
GA AV ČR, KJB300860902 (2009 - 2010)

Geography of small towns (member of research team)
GA AV ČR, IAA3086301

Rural space and its revival (member of research team)
MMR, WB 29200452

Professional interests

Spatial organisation

  • regional taxonomy
  • spatial interactions modelling
  • spatial behaviour (time geography)

Man and landscape

  • historical development and structure of landscape
  • sustainability (tourism)

Geographical discussion forum  (in Czech)

Membership in professional organisations

 


Last modified 13/11/18 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple