Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

Perception of geographical space

Percepce geografického prostoru

The research group consists of researchers and students from the Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University Olomouc. In general, the members of the group focus on the topics dealing with perception of geographical space. In the conducted research, they have particularly attempted to understand how urban residents perceive the environments of their cities and towns, understand the role of urban places, understand human behaviour in the urban environment and find implications for planning policies. The research group has also contributed to the knowledge of regional geography when has specialised in the research on spatial imageries concerning regions of various scales and their borders, and how these perceptions may affect regional identities. So far, the research group carried out basic research as well as applied research. Thus, not only academia but also spatial planners have benefited from the group's findings and gained knowledge.

Persons involved from the department of geography

Projects

Current projects

Closed projects

Publications

Web of Science

Šerý, M., Daňková, M. (2021): When regional identities differ over generation: Deinstitutionalisation of regions and regional identities in a regional amalgam. Journal of Rural Studies, 82, 430–441. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.033.

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D., Brisudová, L. (2020): To fear or not to fear? Exploring the temporality of topophobia in urban environments. Moravian Geographical Reports, 28 (4), 308–321. ISSN 1210-8812. DOI: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0023

Brisudová, L., Šimáček, P., Šerý, M. (2020): Mapping topo-ambivalent places for the purposes of strategic planning of urban space. The case of Šternberk, the Czech Republic. Journal of Maps, 16 (1), 203–209. ISSN 1744-5647. DOI: 10.1080/17445647.2020.1844087

Šimáček, P., Paloušková, K., Hercik, J. (2020): Spatial Images and Changes in their Graphic Representation in Primary and Lower Secondary School Students / Prostorne slike i promjene u njihovom grafičkom prikazu kod učenika osnovne škole. Croatian Journal of Education, 22 (3), 935–964. ISSN 1848-5197. DOI: 10.15516/cje.v22i3.3648

Pánek J., Pászto V., Šimáček P. (2018): Spatial and Temporal Comparison of Safety Perception in Urban Spaces. Case Study of Olomouc, Opava and Jihlava. In: Ivan I., Horák J., Inspektor T. (eds) Dynamics in GIscience. GIS OSTRAVA 2017. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham, 333–346. DOI: 10.1007/978-3-319-61297-3_24

Šerý, M., Šimáček, P. (2013): Vnímání hranic obyvatelstvem regionů s rozdílnou kontinuitou socio-historického vývoje jako dílčí aspekt jejich regionální identity. Geografie, 118 (4), 392–414. ISSN 1212-0014.

Šerý, M., Šimáček, P. (2012): Perception of the historical border between Moravia and Silesia by the Jeseník area residents as partial aspect of their regional identity. Moravian Geographical Reports, 20 (2), 36–46. ISSN 1210-8812.

Other publications

Šimáček, P., Doležal, D., Šerý, M., Fiedor, D., Pánek, J., Szczyrba, Z. (2020): Participativní mapování míst strachu z kriminality jako příspěvek k rozvoji urbánního prostředí. Urbanismus a územní rozvoj, roč. XXIII, č. 5, s. 4-10. ISSN 1212-0855

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D. (2020): Mapování míst strachu jako příspěvek k rozvoji města. In: Vogt D., Kebza M., Novotná M. (eds.): Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů: Sborník abstraktů z Výroční konference ČGS, 8.–10. září 2020, Plzeň, s. 93.

Hercik, J., Stodůlka, M., Šimáček, P. (2018): Téma pouští pohledem žáků základních škol. In: Križan, F., Šveda, M. (eds.): Geografia na (v)zostupe: Zborník abstraktov ze 17. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti a 24. zjazdu Českej geografickej spoločnosti 5.–7. 9. 2018, Bratislava, s. 118. ISBN 978-80-223-4576-7

Šimáček, P., Kosová, D. (2016): Percepce strachu z kriminality na území města Jihlavy. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.–7. září 2016, České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 130-134. ISBN 978-80-7394-619-7

Šimáček, P. (2015): Spokojenost obyvatel s bydlením ve velkých městech Olomouckého kraje. In Kulla, M., Novotný, L. (eds.): Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia, Danišovce 21.–23. 10. 2015, Ústav geografie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 36-37. ISBN 978-80-8152-319-9.

Šerý, M., Šimáček, P. (2012): Borders as a part of regional identity of population living within territory with interrupted and uninterrupted tradition. In Chromý, P., Kučera, Z., Jeleček, L., Fialová, D. (eds.): Book of abstracts: XV. International Conference of Historical Geographers: 6.-10.8.2012, Prague, Czechia, Charles University of Prague, Faculty of Science: book of abstracts. Praha, 2012, s. 239. ISBN 978-80-904521-8-3.

Research reports

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D., Minxová, P., Pánek, J., Smolová, I., Szczyrba, Z. (2020): Lokalizace míst strachu ve větších městech Olomouckého kraje a návrh jejich eliminace prostřednictvím nástrojů prevence kriminality. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 32 s.

Šerý, M. (2018): Regiony a města: analýza vývoje a transformace jejich vybraných komponent.

Percepce geografického prostoru