Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Rigorózní práce

Rigorózní práce odevzdané k obhajobě na katedře geografie:

2014

Knajbl Jan, Mgr.

Srovnání českého a švýcarského školství se zaměřením na výuku geografie
Text práce (PDF 3 MB)
Konzultant: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. Oponentní posudek – dr. Fňukal
Předloženo: 15. 4. 2014 Oponentní posudek – doc. Hofmann
Obhajoba: zatím neproběhla (plán 7. 7. 2014) Výsledek obhajoby: zatím neproběhla

Kohoutek Jan, Mgr.

Laviny jako přírodní rizikový jev se zaměřením na začlenění do výuky v rámci geografického vzdělávání
Text práce (PDF 53 MB), volná příloha 9 (ZIP 74 MB)
Konzultant: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. Oponentní posudek – dr. Kirchner
Předloženo: 3. 1. 2014 Oponentní posudek – dr. Mackovčin
Obhajoba: 11. 4. 2014 Výsledek obhajoby: prospěl

Navrátil Bořek, Mgr.

Počasí a podnebí Vsetína
Text práce (PDF 10 MB)
Konzultant: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. Oponentní posudek – dr. Jurek
Předloženo: 26. 3. 2014 Oponentní posudek – ing. Lipina
Obhajoba: zatím neproběhla (plán 7. 7. 2014) Výsledek obhajoby: zatím neproběhla

Šajna Petr, Mgr.

Průmysl České republiky v učebnicích vlastivědy a zeměpisu pro druhý stupeň základních škol a víceletých gymnázií
Text práce (PDF 790 kB)
Konzultant: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. Oponentní posudek – dr. Mísařová
Předloženo: 20. 11. 2013 Oponentní posudek – doc. Szczyrba
Obhajoba: 11. 4. 2014 Výsledek obhajoby: prospěl

2013

Popelka Dalibor, Mgr.

Etnické minority ve Slovinsku – demografické a právní aspekty
Text práce (PDF 3 MB)
Konzultant: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. Oponentní posudek – doc. Popjaková
Předloženo: 21. 1. 2012 Oponentní posudek – doc. Toušek
Obhajoba: 26. 2. 2013 Výsledek obhajoby: prospěl