GEOMORFOLOGICKÉ CELKY

menu / geomorfologické celky / Šluknovská pahorkatina
Celek: Šluknovská pahorkatina
Základní charakteristika
Zařazení do systému
Provincie: Česká vysočina
Soustava: Krkonošsko-jesenická
Podsoustava: Krkonošská
Dílčí členění
Podcelky:Okrsky

Šenovská pahorkatina
Rumburská pahorkatina
Rozloha
Rozloha: 275 km2
Absolutní výšková členitost
Nejvyšší vrchol: Hrazený (610 m n. m.)
Nejnižší místo: koryto Rožanského potoka na státní hranici (325 m n. m.)
Střední výška: 423 m
Významné vrcholy: Tanečnice (597 m n. m.), Vlčí hora (581 m n. m.), Partyzánský kopec (543 m n. m.), Dymník (517 m n. m.)
Relativní výšková členitost
pahorkatina
 
Typické tvary
sukklenba
Antropogenní ovlivnění
těžební prostory

 

Vodní toky a vodní plochy
Vodní toky: Mandava (pramen Mandavy), Luční potok, Rožanský potok, Šenovský potok
Vodní plochy: Šluknovský rybník, Bobří rybník
Vybraná sídla
Šluknov, Jiříkov, Velký Šenov, Rumburk
Zvláště chráněná území
Javorová brána - přírodní zajímavost severně od Šluknova, kde jsou vzrostné stromy javorů ve výšce 5,5 m srostlé a tvoří jedinou společnou korunu dosahující do výšky 16 m. Kmeny stromů byly pravděpodobně spojeny lidským přičiněním, přesný důvod spojení není znám. Společně tvoří bránu s rozpětím 2,6 m.
Okrajovou částí zasahuje na území Šluknovské pahorkatiny CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory.
Typické tvary
Suk - typickým tvarem Šluknovské pahorkatiny jsou neovulkanické suky. Příkladem je Hrazený, Partyzánský vrch (543 m n. m.) - původně dvojvrcholový čedičový hřbet byl částečně odtěžen, Dymník (516 m n. m.) - čedičový vrchol ležící jihozápadně od města Rumburk, Tanečnice (597 mn. m.) - na jejím vrcholu je nejsevernější rozhledna v ČR (postavena v roce 1904 na místě původní dřevěné). Méně výrazným je Šibeniční vrch (386 m n. m.) v jižní části města Varnsdorf.
Klenba - jádro Šluknovské pahorkatiny tvoří granity lužického plutonu. Příkladem vypreparovaných suků je Buková hora (512 m n.m.) - nejsevernější vrchol na území ČR, tvořená granitovými horninami.
Antropogenní ovlivnění
Těžební prostory - pro Šluknovskou pahorkatinu jsou typické lomy na stavební kámen, příkladem je velkolom Císařský na severním svahu Partyzánského vrchu.
Na některých lokalitách Šluknovské pahorkatiny jsou i pozůstatky po hlubinné těžbě. V severní části Šluknovské pahorkatiny jsou pozůstatky na lokalitě Rožany, kde probíhala těžba a průzkum na Cu-Ni rudy (poslední větší průzkum v 50. letech 20. století). V jižní části (jižně od Šluknova) je příkladem lokalita Karlovo údolí, kde se dochovalo několik štol o délce až 400 m. Dobývalo se zde Cu-Ni-Fe sulfidické zrudnění vázané na žíly doleritu, které pronikají biotitickými granodiority (první zmínky o těžbě jsou již z 15. století).
Literatura
  • Kuncová J. a kol (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek I. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum

Vlčí hora